Vergoeding gezichtsprothese

Wat krijg je vergoed voor een gezichtsprothese? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Een gezichtsprothese krijg je vergoed uit je basisverzekering. Je hebt een voorschrift nodig van de medisch specialist, waarin staat welke voorziening je nodig hebt. Gezichtsprothesen bedekken je gezicht of een gedeelte ervan, inclusief neus en oorschelpen. Ze worden gebruikt bij verminking van het gezicht.

2018

Je hebt recht op de volgende vergoeding:

VerzekeringVergoeding
Basisverzekering CZdirect
  • 100% van de kosten bij gecontracteerde zorgverlener
  • 65% van de nota tot maximaal 65% van de kosten bij niet-gecontracteerde zorgverlener
StartGeen vergoeding
Basic Geen vergoeding
ExtraGeen vergoeding


Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico


Deze vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2018 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar. Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerste met je verplichte eigen risico en daarna met je vrijwillig eigen risico.

Heb je je volledige eigen risico betaald? Dan vergoeden we de zorg tot tot het maximumbedrag waarvoor je bent verzekerd.

Lees meer over het eigen risico

Waar kun je terecht?

Op zoek naar een leverancier die een contract met ons heeft? Vind een geschikte leverancier External link in jouw buurt.

Je kunt je selectie verfijnen op: gezichtsprothese.


Ga je naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet je vooraf altijd toestemming (een akkoordverklaring) aan ons vragen. Je doet dit door de medische diagnose van jouw specialist samen met een offerte van de leverancier te e-mailen naar: mbz.hulpmiddelen@cz.nl.


Dit hulpmiddel wordt jou eigendom. Heb je geen goed hulpmiddel meer? Neem dan contact op met een leverancier waarmee we afspraken hebben gemaakt. De leverancier beoordeelt dan of je in aanmerking komt voor een nieuw hulpmiddel.


disclaimer
We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk jouw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden en vergoedingsoverzichten en reglementen.


Ben je op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vind je op Mijn CZ External link.