Vergoeding looptherapie bij etalagebenen

Wat krijgt je vergoed voor looptherapie (gesuperviseerde looptherapie, GLT) bij etalagebenen stadium 2 (claudicatio intermittens)? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

In 2017 krijgt je maximaal 37 behandelingen looptherapie bij etalagebenen vergoed uit de basisverzekering.

Samen met je fysio- of oefentherapeut en eventueel je verwijzer bepaal je hoeveel behandelingen je nodig hebt.

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

Het verplicht eigen risico is € 385,- in 2017.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met je verplichte eigen risico en daarna met je vrijwillig eigen risico.


Als je het eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit jouw verzekering vergoed. Zijn de totale kosten hoger, dan krijg je deze vergoed tot het maximumbedrag waarvoor je bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kun je terecht?


Je hebt altijd een verwijzing nodig van je huisarts of medisch specialist. Deze verwijzing is 1 jaar geldig. Heb je hierna nog meer behandelingen nodig? Dan heb je een nieuwe verwijzing nodig. Je behandeling moet binnen 3 maanden na afgifte van je verwijzing starten, anders is de verwijzing niet meer geldig.

Ga je naar een fysiotherapeut waar wij geen afspraken mee hebben gemaakt ? Dan moet je altijd vooraf een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Je doet dit door de medische diagnose van jouw behandelend arts te mailen naar: mbz@cz.nl.

Op zoek naar een zorgverlener die een contract met ons heeft? Vind een geschikte zorgverlener External link in jouw buurt.


disclaimer
We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk jouw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden en vergoedingsoverzichten en reglementen.


Ben je op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vind je op Mijn CZ External link.