Vergoeding bekkenfysiotherapie bij urineverlies

Wat krijg je vergoed voor bekkenfysiotherapie bij urineverlies? Bekijk je maximale vergoeding.

Eerste 9 behandelingen: basisverzekering

Voor bekkenfysiotherapie bij urineverlies krijg je maximaal de eerste 9 behandelingen vergoed uit de basisverzekering. Dit is een éénmalige vergoeding voor de gehele verzekeringsduur. Het genoemde aantal behandelingen is een maximum. In overleg met je fysio- of oefentherapeut en eventueel je verwijzer bepaal je samen hoeveel behandelingen noodzakelijk zijn voor je aandoening.

Je krijgt deze vergoeding als je naar een zorgverlener gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijg je misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

Wat betaal je zelf naast de vergoeding uit de basisverzekering?

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico


Deze vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2018 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar. Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerste met je verplichte eigen risico en daarna met je vrijwillig eigen risico.

Heb je je volledige eigen risico betaald? Dan vergoeden we de zorg tot tot het maximumbedrag waarvoor je bent verzekerd.

Lees meer over het eigen risico

Vanaf 10e behandeling: aanvullende verzekering

Heb je één van onderstaande aanvullende verzekeringen? Dan krijg je na de eerste 9 behandelingen ook nog een vergoeding uit de aanvullende verzekering als je het maximum aantal behandelingen per jaar uit je aanvullende verzekering nog niet hebt bereikt. Het genoemde aantal behandelingen is een maximum. In overleg met je fysio- of oefentherapeut en eventueel je verwijzer bepaal je samen hoeveel behandelingen noodzakelijk zijn voor je aandoening.

2018


Je hebt recht op de volgende vergoeding:

VerzekeringVergoeding
Basisverzekering

De eerste 9 behandelingen per jaar;

  • bij gecontracteerde therapeut 100% van het afgesproken tarief
  • bij niet-gecontracteerde therapeut 65% van de nota tot maximaal 65% van het afgesproken tarief.
StartGeen vergoeding
Basic 9 behandelingen per jaar
Extra18 behandelingen per jaar

Waar kun je terecht?

Op zoek naar een zorgverlener die een contract met ons heeft? Vind een geschikte zorgverlener External link in jouw buurt.

Heb je een verwijzing nodig?

Je hebt altijd een verwijzing nodig van je huisarts of medisch specialist. Je behandeling moet binnen 3 maanden na afgifte van de verwijzing starten, anders is de verwijzing niet meer geldig.


disclaimer
We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk jouw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden en vergoedingsoverzichten en reglementen.


Ben je op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vind je op Mijn CZ External link.