Vergoeding fysio- en oefentherapie tot 18 jaar bij aandoeningen op de lijst van de overheid

Wat krijg je (of je kind) vergoed voor fysio- of oefentherapie Cesar/Mensendieck bij een aandoening die voorkomt op de lijst van de overheid? Bekijk je maximale vergoeding.

Vanaf de 1e behandeling: basisverzekering

Staat de aandoening van je kind in de lijst? Dan krijgt je kind de behandeling vergoed vanuit de basisverzekering. De duur en het aantal behandelingen hangt af van de aandoening. De fysio- of oefentherapeut kan je hier meer over vertellen. Het genoemde aantal behandelingen is een maximum. In overleg met je fysio- of oefentherapeut en eventueel je verwijzer bepaal je samen hoeveel behandelingen noodzakelijk zijn voor je aandoening.

Eigen bijdrage en eigen risico

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen. Je betaalt ook geen eigen risico.

Ga je naar een niet-gecontracteerde therapeut? Dan betaal je een deel per behandeling zelf afhankelijk van je basisverzekering.


Krijg je geen vergoeding meer uit de basisverzekering omdat de akkoordverklaring is verlopen? Kijk dan naar je vergoeding uit je aanvullende verzekering.

Waar kun je terecht?

Op zoek naar een zorgverlener die een contract met ons heeft? Vind een geschikte zorgverlener External link in jouw buurt.


Voor onderstaande behandelingen sluiten wij alleen contracten met gespecialiseerde fysio- en oefentherapeuten, want zij bieden je de beste zorg.


  • Fysiotherapie bij lymfoedeem
    Deze oedeemfysiotherapeuten staan geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie. En huidtherapeuten staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici. Zij zijn speciaal opgeleid voor de behandeling van (lymf)oedeem en zij hebben kennis van de actuele ontwikkelingen door continue (bij)scholing en opleiding. Je bent hierdoor verzekerd van een behandeling op maat door een fysiotherapeut en huidtherapeut met specialistische kennis over (lymf)oedeem.

  • Fysio- of oefentherapie bij de ziekte van Parkinson
    De behandelend paramedische zorgverleners zijn aangesloten bij ParkinsonNet. Zij zijn speciaal opgeleid voor de behandeling van de ziekte van Parkinson. ParkinsonNet biedt een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in de behandeling van de ziekte van Parkinson.

  • Bekkenfysiotherapie
    De fysiotherapeuten staan geregistreerd als bekkenfysiotherapeut in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR). Zij zijn speciaal opgeleid voor bekkenfysiotherapie en zij hebben kennis van de actuele ontwikkelingen door continue (bij)scholing en opleiding. Je bent hierdoor verzekerd van een behandeling op maat door een fysiotherapeut met specialistische kennis over bekkenbodemklachten.

Heb je een verwijzing nodig?

Je hebt altijd een verwijzing nodig van je huisarts of medisch specialist. Je behandeling moet binnen 3 maanden na afgifte van de verwijzing starten, anders is de verwijzing niet meer geldig.


disclaimer
We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk jouw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden en vergoedingsoverzichten en reglementen.


Ben je op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vind je op Mijn CZ External link.