Vergoeding ergotherapie

Wat krijg je vergoed voor ergotherapie? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Heeft jouw kind of jijzelf last van dagelijkse ongemakken door een lichamelijke, verstandelijke of psychische aandoening? En jouw huisarts, arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde, bedrijfsarts, jeugdarts, verpleegkundig specialist of medisch specialist heeft je doorverwezen naar een ergotherapeut? Dan krijg je vanuit de basisverzekering een vergoeding voor 10 uur ergotherapie per jaar. Je hebt hiervoor een verwijzing nodig. Jouw behandeling ergotherapie moet binnen drie maanden na afgifte van de verwijzing starten, anders is deze verwijzing niet meer geldig.

2018


Je hebt recht op de volgende vergoeding:

VerzekeringVergoeding
Basisverzekering CZdirect
  • 10 uur per jaar bij gecontracteerde zorgverlener
  • 10 uur per jaar, 65% van de nota tot maximaal 65% van het afgesproken tarief* bij een niet-gecontracteerde zorgverlener
StartGeen vergoeding
Basic Geen vergoeding
ExtraGeen vergoeding

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico


Deze vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2018 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar. Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerste met je verplichte eigen risico en daarna met je vrijwillig eigen risico.

Heb je je volledige eigen risico betaald? Dan vergoeden we de zorg tot tot het maximumbedrag waarvoor je bent verzekerd.

Lees meer over het eigen risico

Waar kun je terecht?

Op zoek naar een zorgverlener die een contract met ons heeft? Vind een geschikte zorgverlener External link in jouw buurt.

Je kunt jouw selectie verfijnen op: ergotherapeut.

Hoe snel kan je terecht bij ergotherapie?

Je kunt binnen 5 werkdagen terecht bij je ergotherapeut. Bij bepaalde aandoeningen is het wenselijk niet binnen die termijn met de behandeling te starten. De ergotherapeut kan je hierover informeren.


disclaimer
We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk jouw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden en vergoedingsoverzichten en reglementen.


Ben je op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vind je op Mijn CZ External link.