Vergoeding uitwendige elektrostimulator

Wat krijg je vergoed voor uitwendige elektrostimulator? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Een uitwendige elektrostimulator is bedoeld voor mensen met chronische pijn. Pleisters, die werken als elektroden, worden op de pijnlijke plaats geplakt en staan door middel van kabeltjes in verbinding met het apparaat, dat bijvoorbeeld in de binnenzak gedragen kan worden.


Heb je chronische pijn? Je hebt een verwijzing nodig van jouw specialist met positieve resultaten tijdens de proefperiode. Hiermee ga je naar een leverancier van uitwendige elektrostimulator.


Een uitwendige elektrostimulator krijg je vergoed vanuit jouw basisverzekering.


Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijg je misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg. In het Reglement Hulpmiddelen vindt je welke eisen wij stellen per vergoeding en aan leveranciers.

2018

Je hebt recht op de volgende vergoeding:

VerzekeringVergoeding
Basisverzekering CZdirect
  • 100% van de kosten bij gecontracteerde zorgverlener
  • 65% van de nota tot maximaal 65% van de kosten bij niet-gecontracteerde zorgverlener
StartGeen vergoeding
Basic Geen vergoeding
ExtraGeen vergoeding


Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

Je hoeft geen eigen risico te betalen voor het apparaat zelf. Je betaalt wel eigen risico voor de toebehoren zoals elektroden.Deze vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2018 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar. Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerste met je verplichte eigen risico en daarna met je vrijwillig eigen risico.

Heb je je volledige eigen risico betaald? Dan vergoeden we de zorg tot tot het maximumbedrag waarvoor je bent verzekerd.

Lees meer over het eigen risico

Waar kun je terecht?

Op zoek naar een leverancier die een contract met ons heeft? Vind een geschikte leverancier External link in jouw buurt.

Je kunt jouw selectie verfijnen op uitwendige elektrostimulators.

Ga je naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet je altijd toestemming (een akkoordverklaring) bij ons aanvragen. Je doet dit door de medische diagnose van jouw specialist samen met een offerte van de leverancier te e-mailen naar: mbz.hulpmiddelen@cz.nl.


Een uitwendige elektrostimulator gaat normaal gesproken minimaal vijf jaar mee. Als je geen goed hulpmiddel meer hebt, dan kun je het vervangen. Je kunt daarvoor direct contact opnemen met een leverancier waarmee we een contract hebben. Je hoeft vooraf geen toestemming an ons te vragen.


Je leent dit hulpmiddel. Als je de apparatuur niet meer nodig hebt, moet je dit melden aan de leverancier en aan de afdeling Medische Beoordelingen: mbz.hulpmiddelen@cz.nl. De apparatuur wordt bij je opgehaald.


disclaimer
We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk jouw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden en vergoedingsoverzichten en reglementen.


Ben je op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vind je op Mijn CZ External link.