Vergoeding elastische kousen

Wat krijg je vergoed voor elastische kousen? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Elastische kousen worden gebruikt voor het langdurig compenseren van het functieverlies van aderen bij het transport van bloed en het functieverlies van lymfevaten bij het transport van lymfe.


Heb je elastische kousen nodig? Dan krijg je een vergoeding voor elastische kousen en de aan- en uittrekhulp vanuit uw basisverzekering.

2017

Je hebt recht op de volgende vergoeding:

VerzekeringVergoeding
Basisverzekering CZdirect
  • 100% bij gecontracteerde zorgverlener
  • 65% van de nota tot maximaal 65% van het afgesproken tarief* bij niet-gecontracteerde zorgverlener
StartGeen vergoeding
Basic Geen vergoeding
ExtraGeen vergoeding

* Het afgesproken tarief is het gemiddelde tarief dat wij bij gecontracteerde zorgverleners / leveranciers betalen voor de zorg die je krijgt of het hulpmiddel dat je krijgt of leent. Bekijk de verschillende tarievenlijsten.


Om bovenstaande vergoeding te ontvangen, moet je het hulpmiddel online bestellen als je het niet met spoed nodig hebt.


Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

In 2017 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met je verplichte eigen risico en daarna met je vrijwillig eigen risico.


Als je het eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit jouw verzekering vergoed. Zijn de totale kosten hoger, dan krijg je deze vergoed tot het maximumbedrag waarvoor je bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kun je terecht?

Op zoek naar een leverancier die een contract met ons heeft? Vind een geschikte leverancier External link in jouw buurt.

Je kunt de selectie verfijnen op: elastische kousen.


Dit hulpmiddel wordt jouw eigendom. Aan- en/of uittrekhulpen die duurder zijn dan € 100,- leen je.
Voor een aan- en uittrekhulp die meer kost dan € 100,- moet je vooraf altijd akkoordverklaring (toestemming) vragen aan ons. Je doet dit door de medische diagnose van jouw specialist samen met een offerte van de leverancier te e-mailen naar: mbz.hulpmiddelen@cz.nl.
Ook als je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaat, moet je attijd een akkoordverklaring aanvragen.


Heb je geen goed hulpmiddel meer? Neem dan contact op met een leverancier waar we afspraken mee hebben gemaakt. De leverancier beoordeelt dan of je in aanmerking komt voor een nieuw hulpmiddel.


Heb je het niet meer nodig? Dan moet je dit melden aan de leverancier en aan de afdeling Medische Beoordelingen en Zorgservice van CZdirect: mbz.hulpmiddelen@cz.nl. De apparatuur wordt dan weer bij je opgehaald.


disclaimer
We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk jouw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden en vergoedingsoverzichten en reglementen.


Ben je op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vind je op Mijn CZ External link.