Vergoeding diëtetiek (dieetadvies)

Wat krijg je vergoed voor diëtetiek? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Wij vergoeden diëtetiek uit de basisverzekering als je een verwijzing hebt van jouw huisarts, arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde, jeugdarts, bedrijfsarts, medisch specialist of verpleegkundig specialist. Bij diëtetiek geeft een diëtist je advies over een dieet of aangepaste voeding. Je moet deze diëtetiek volgen omdat je een bepaalde aandoening hebt. Je behandeling bij de diëtist moet binnen drie maanden na afgifte van de verwijzing starten, anders is de verwijzing niet meer geldig.


Je krijgt uit je basisverzekering 3 uur diëtetiek per jaar voor 100% vergoed. Heeft jouw diëtist geen contract met ons? Dan krijg je niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg.


Is de diëtetiek onderdeel van ketenzorg? Dan krijg je dit ook vergoed uit de basisverzekering. Bij ketenzorg stellen verschillende zorgverleners samen één behandelplan op om je te begeleiden bij jouw aandoening. De kosten van voedingsmiddelen krijg je niet vergoed.


Heb je meer diëtetiek nodig? Uit de aanvullende verzekeringen Extra krijg je een extra vergoeding.

2017

Je hebt recht op de volgende vergoeding:

VerzekeringVergoeding
Basisverzekering CZdirect
  • 3 uur per jaar, bij een gecontracteerde zorgverlener
  • 3 uur per jaar, 65% van de nota tot maximaal 65% van het afgesproken tarief* bij een niet-gecontracteerde zorgverlener
StartGeen vergoeding
Basic Geen vergoeding
Extra€ 120,- per jaar

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

In 2017 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met je verplichte eigen risico en daarna met je vrijwillig eigen risico.


Als je het eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit jouw verzekering vergoed. Zijn de totale kosten hoger, dan krijg je deze vergoed tot het maximumbedrag waarvoor je bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.


Valt de vergoeding onder ketenzorg? Dan betaal je geen eigen risico. Bij ketenzorg stellen verschillende zorgverleners samen één behandelplan op om je te begeleiden bij jouw aandoening.

Waar kun je terecht?

Op zoek naar een zorgverlener die een contract met ons heeft? Vind een geschikte zorgverlener External link in jouw buurt.

Je kunt jouw selectie verfijnen op: diëtetiek.


disclaimer
We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk jouw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden en vergoedingsoverzichten en reglementen.


Ben je op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vind je op Mijn CZ External link.