Vergoeding diëtetiek (dieetadvies)

Wat krijg je vergoed voor diëtetiek? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Je kunt een diëtist bezoeken voor voedingsadvies bij aandoeningen als ondergewicht, diabetes of COPD. De diëtist geeft je advies over een dieet of aangepaste voeding. Wij vergoeden diëtetiek uit de basisverzekering als je een verwijzing hebt van jouw huisarts, arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde, jeugdarts, bedrijfsarts, medisch specialist of verpleegkundig specialist.


 • Je verwijzing is 3 maanden geldig.
  Start je behandeling bij de diëtist dus binnen die tijd, anders heb je een nieuwe verwijzing nodig.
 • Is de diëtetiek onderdeel van ketenzorg?
  Dan krijg je dit vergoed uit de basisverzekering en betaal je hiervoor geen eigen risico. Bij ketenzorg stellen verschillende zorgverleners samen één behandelplan op om je te begeleiden bij jou aandoening. De kosten van voedingsmiddelen krijg je niet vergoed.
 • Heeft je diëtist een contract met ons?
  Dan krijg je per jaar 3 uur diëtetiek voor 100% vergoed. Met gecontracteerde zorgverleners hebben we namelijk afspraken gemaakt over kwaliteit en prijzen.
 • Heeft uw diëtist geen contract met ons?
  Dan hangt de hoogte van de vergoeding voor 3 uur diëtetiek per jaar af van je basisverzekering.

Lees meer over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg.


Aanvullende verzekering
Heb je meer diëtetiek nodig? Uit de aanvullende verzekeringen Extra krijg je een extra vergoeding.

2018


Je hebt recht op de volgende vergoeding:

VerzekeringVergoeding
Basisverzekering CZdirect
 • 3 uur per jaar, bij een gecontracteerde zorgverlener
 • 3 uur per jaar, 65% van de nota tot maximaal 65% van het afgesproken tarief* bij een niet-gecontracteerde zorgverlener
StartGeen vergoeding
Basic Geen vergoeding
Extra€ 120,- per jaar

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico


Deze vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2018 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar. Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerste met je verplichte eigen risico en daarna met je vrijwillig eigen risico.

Heb je je volledige eigen risico betaald? Dan vergoeden we de zorg tot tot het maximumbedrag waarvoor je bent verzekerd.

Lees meer over het eigen risico


Valt de vergoeding onder ketenzorg? Dan betaal je geen eigen risico. Bij ketenzorg stellen verschillende zorgverleners samen één behandelplan op om je te begeleiden bij jouw aandoening.

Waar kun je terecht?

 • Gecontracteerde zorg: bij een gecontracteerde zorgverlener vergoeden we 100% van de behandeling. Met deze zorgverlener hebben we afspraken gemaakt over kwaliteit en prijzen.
 • Niet gecontracteerde zorg: krijg je zorg van een niet-gecontracteerde diëtist? Dan betaal je mogelijk (een deel van) de kosten zelf.
 • Zorg bij de ziekte van Parkinson: ga je naar een diëtist omdat je de ziekte van Parkinson hebt? We hebben alleen contracten met diëtisten die hierin zijn gespecialiseerd. Zij weten meer over de ziekte van Parkinson waardoor je een betere behandeling krijgt.

Op zoek naar een zorgverlener die een contract met ons heeft? Vind een geschikte zorgverlener External link in jouw buurt.

Je kunt jouw selectie verfijnen op: diëtetiek.

Hoe snel kan je terecht bij de diëtist?

Je kunt binnen 5 werkdagen terecht bij de diëtist.


disclaimer
We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk jouw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden en vergoedingsoverzichten en reglementen.


Ben je op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vind je op Mijn CZ External link.