Vergoeding dieetpreparaten

Wat krijg je vergoed voor dieetpreparaten? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Dieetpreparaten (polymere, oligomere, monomere en modulaire) vergoeden wij uit de basisverzekering. Je krijgt de vergoeding als:


 • de dieetpreparaten zijn voorgeschreven door een huisarts, arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde, medisch specialist of een diëtist
 • je geen gebruik kunt maken van aangepaste voeding of andere bijzondere voeding
 • je lijdt aan een stofwisselingsstoornis
 • je lijdt aan een voedselallergie
 • je lijdt aan een resorptiestoornis
 • je lijdt aan een ziektegerelateerde ondervoeding of een risico daarop, of
 • je daarop bent aangewezen volgens de richtlijnen die in Nederland door de desbetreffende beroepsgroepen zijn aanvaard.

2017

Je hebt recht op de volgende vergoeding:

VerzekeringVergoeding
Basisverzekering CZdirect
 • 100% bij gecontracteerde zorgverlener
 • 65% van de nota tot maximaal 65% van het afgesproken tarief* bij niet-gecontracteerde zorgverlener
StartGeen vergoeding
Basic Geen vergoeding
ExtraGeen vergoeding

* Het afgesproken tarief is het gemiddelde tarief dat wij bij gecontracteerde zorgverleners / leveranciers betalen voor de zorg die je krijgt of het hulpmiddel dat je krijgt of leent. Bekijk de verschillende tarievenlijsten.

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

In 2017 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met je verplichte eigen risico en daarna met je vrijwillig eigen risico.


Als je het eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit jouw verzekering vergoed. Zijn de totale kosten hoger, dan krijg je deze vergoed tot het maximumbedrag waarvoor je bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kun je terecht?

Jouw zorgverlener moet eerst voor de leverancier het 'formulier verklaring dieetpreparaten' invullen. Krijg je de dieetpreparaten door jouw huisarts voorgeschreven? Dan heb je alleen een recept nodig.

Als je naar een leverancier gaat waar wij afspraken mee hebben gemaakt, dan beoordeelt de leverancier of je de dieetpreparaten krijgt vergoed. Wij hebben 2 leveranciers geselecteerd die drinkvoeding leveren:


 • Medizorg B.V. kun je bereiken op telefoonnummer: 0800 022 66 78 (spoed: (030) 669 12 40). Of per e-mail via voeding@medizorg.nl
 • Sorgente B.V. kun je bereiken op telefoonnummer: (030) 850 20 65 (spoed: (030) 634 62 69). Of per e-mail via teamdrinkvoeding@sorgente.nl

Ga je naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet je vooraf altijd toestemming (een akkoordverklaring) bij ons aanvragen. Je doet dit door de medische diagnose van je zorgverlener samen met een offerte van de leverancier te mailen naar onze afdeling Medische Beoordelingen: mbz.farmacie@cz.nl.


Heb je vooraf geen akkoordverklaring aangevraagd maar wel recht op vergoeding? Stuur dan de ingevulde 'landelijke artsenverklaring dieetpreparaten' mee met jouw rekeningen. Krijg je de dieetpreparaten door jouw huisarts voorgeschreven? Dan hoef je alleen het recept op te sturen. Wij beoordelen dan alsnog of de rekeningen vergoed kunnen worden.


disclaimer
We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk jouw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden en vergoedingsoverzichten en reglementen.


Ben je op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vind je op Mijn CZ External link.