Vergoeding aangepaste apparatuur voor computerbediening

Wat krijg je vergoed voor aangepaste apparatuur om je computer te bedienen? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Aangepaste apparatuur voor computerbediening wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Je kunt hierbij denken aan aangepaste toetsenborden, oogbediening en hoofdbediening. Deze hulpmiddelen zijn bedoeld voor mensen met een visuele of motorische handicap. Je leent dit hulpmiddel. Computers worden niet vergoed.

2018

Je hebt recht op de volgende vergoeding:

VerzekeringVergoeding
Basisverzekering CZdirect
  • 100% van de kosten bij gecontracteerde zorgverlener
  • 65% van de nota tot maximaal 65% van de kosten bij niet-gecontracteerde zorgverlener
StartGeen vergoeding
Basic Geen vergoeding
ExtraGeen vergoeding


Eigen bijdrage en eigen risico

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen. Je betaalt ook geen eigen risico.

Waar kun je terecht?

Op zoek naar een leverancier die een contract met ons heeft? Vind een geschikte leverancier External link in jouw buurt.

Je moet altijd eerst bij ons een akkoordverklaring aanvragen. Een aanvraag voor een akkoordverklaring stuur je naar mbz.hulpmiddelen@cz.nl. Daarbij stuur je mee:


  • de medische diagnose van de arts die je behandelt, waarin is aangegeven wat jouw lichamelijke beperkingen zijn en welke voorziening nodig is.
  • een offerte van de leverancier.
  • een uitgebreide motivatie van een ergotherapeut is wenselijk.

Als de apparatuur niet meer goed werkt, kun je deze laten vervangen. Je dient hiervoor een verzoek bij ons in (een vervolgzorgaanvraag). Daarbij heb je een offerte nodig van de leverancier van het hulpmiddel, met een toelichting op de reden van vervanging. Als jouw aanvraag afwijkt van je vorige aanvraag, heb je ook een schriftelijke toelichting van jouw arts nodig en indien mogelijk ook van jouw ergotherapeut.


disclaimer
We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk jouw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden en vergoedingsoverzichten en reglementen.


Ben je op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vind je op Mijn CZ External link.