Vergoeding ambulancevervoer

Wat krijg je vergoed voor ambulancevervoer? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Ambulancevervoer vergoeden wij alleen uit de basisverzekering.
Wij vergoeden tot maximaal 200 kilometer per enkele reis. Het ambulancevervoer moet dan wel medisch noodzakelijk zijn. Dit betekent dat het voor jouw gezondheid niet goed is als je met een gewone auto of het openbaar vervoer naar het ziekenhuis of een andere zorginstelling komt.

De centralist van de meldkamer bij 112 bepaalt of een ambulance nodig is. Ook heb je toestemming van ons nodig als je per ambulance meer dan 200 kilometer (enkele reis) vervoerd moet worden of als vervoer per ambulance, auto of openbaar vervoer niet mogelijk is en je daarom per boot of helikopter wordt vervoerd.


U kunt vanuit de basisverzekering ook een (gedeeltelijke) vergoeding krijgen voor zittend ziekenvervoer.

2018


Je hebt recht op de volgende vergoeding:

VerzekeringVergoeding
Basisverzekering CZdirect

Maximaal 200 km (enkele reis)

Start

Geen vergoeding

Basic

Geen vergoeding

Extra

Geen vergoeding

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico


Deze vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2018 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar. Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerste met je verplichte eigen risico en daarna met je vrijwillig eigen risico.

Heb je je volledige eigen risico betaald? Dan vergoeden we de zorg tot tot het maximumbedrag waarvoor je bent verzekerd.

Lees meer over het eigen risico

Waar kun je terecht?

Je kunt terecht bij de meldkamer 112 of bij je (huis)arts. Dit hangt af van het soort ambulancevervoer dat je nodig hebt:


  • Spoedvervoer: voor situaties waarin je met spoed naar het ziekenhuis moet. De medewerkers van de meldkamer bepalen of er een ambulance nodig is en of je met spoed vervoerd moet worden. De ambulance is gewoonlijk binnen 15 minuten ter plaatse.
  • Besteld vervoer: voor situaties waarin je door jouw ziekte alleen maar liggend vervoerd mag worden. Bijvoorbeeld voor vervoer naar een afspraak in het ziekenhuis. Dan kan een arts of specialist bij de meldkamer een ambulance bestellen.

disclaimer
We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk jouw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden en vergoedingsoverzichten en reglementen.


Ben je op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vind je op Mijn CZ External link.