Akkoordverklaring aanvragen

Voor sommige behandelingen hebt je van ons toestemming nodig. Alleen dan krijg je een vergoeding voor de behandeling. Je kunt toestemming krijgen met een akkoordverklaring. Kijk hoe je deze kunt aanvragen.

Waarom heb ik toestemming nodig?

Van sommige zorg is niet duidelijk of deze bij de basisverzekering hoort of bij de aanvullende verzekering. Bijvoorbeeld bij nieuwe of experimentele behandelingen, bepaalde hulpmiddelen, ziekenvervoer of zorg in het buitenland. We beoordelen dit graag voordat je aan de behandeling begint. Je hebt dan van tevoren zekerheid over jouw vergoeding.

Vaak bij niet-gecontracteerde zorgverleners of leveranciers

Vaak heb je een akkoordverklaring nodig als je kiest voor een niet-gecontracteerde zorgverlener of leverancier. Je kunt dit controleren bij de informatie over de vergoeding.

Bij een niet-gecontracteerde zorgverlener of leverancier betaal je mogelijk een deel van de kosten zelf. Dit is afhankelijk van je polis. Lees meer over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg. Daarnaast kan het zijn dat je je vergoeding voor een hulpmiddel van een niet-gecontracteerde leverancier niet in één keer ontvangt, maar dat je een aantal jaren achter elkaar een gedeeltelijke vergoeding krijgt als je jaarlijks aantoont dat je dit hulpmiddel nog gebruikt. Je leest op de bevestiging van je akkoordverklaring of dit voor je hulpmiddel van toepassing is.

Wie kan een akkoordverklaring aanvragen?

Je kunt zelf een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Maar jouw zorgverlener of leverancier mag dit ook doen.


Tip! Vraag de akkoordverklaring altijd aan voordat je de zorg krijgt of het hulpmiddel koopt of leent. Dan kom je niet voor onverwachte financiële verrassingen te staan.

Zo vraag je een akkoordverklaring aan


Stap 1. Gegevens verzamelen


Verzamel deze gegevens:


Persoonlijke gegevens:

  • Naam
  • Adres
  • Geboortedatum
  • Relatienummer (deze vind je op je polisblad of je CZ zorgpas)

Medische gegevens:

  • De verwijzing of voorschrift van jouw arts
  • Een medische indicatie van jouw arts
  • Bij een hulpmiddel: een offerte van de leveranciers

Extra gegevens

Voor sommige akkoordverklaringen moet je meer meesturen. Dat kun je controleren bij de informatie over de vergoeding.


Stap 2. Aanvraag versturen

Stuur ons de aanvraag met de gegevens.


Per mail naar: CZ Medische beoordeling


Of per post naar: CZ t.a.v. Medische Beoordelingen, Postbus 90152, 5000 LD, Tilburg


Stap 3. Aanvraag in behandeling

Dit duurt maximaal 10 werkdagen.


Stap 4. Reactie

We sturen je de akkoordverklaring. Soms vragen we nog wat extra informatie bij je op.