Afspraken met zorgverleners

Omdat zorg betaalbaar moet blijven

Je bent bij CZdirect verzekerd van zorg. CZdirect maakt hiervoor afspraken met zorgverleners, zoals specialisten in ziekenhuizen, huisartsen en apothekers. Afspraken die gaan over de kwaliteit en snelheid van de zorg, maar ook over tarieven. CZdirect koopt scherp in. Dat voordeel is voor onze verzekerden: we hebben geen winstoogmerk. Zo kunnen we jouw premie betaalbaar houden. Zorg moet goed zijn en betaalbaar blijven.

Afspraken

Wij vinden het belangrijk dat jij weet welke zorg wij inkopen. En dat je dus weet waar je op kunt rekenen.
Lees over de afspraken die wij hebben gemaakt External link.