Vergoedingen diabetestestmateriaal

Wat krijg je vergoed voor diabetestestmateriaal? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Ben je afhankelijk van insuline? Dan krijg je vanuit jouw basisverzekering een vergoeding voor diabetestestmateriaal.


Diabetestestmateriaal zoals bedoeld in de basisverzekering bestaat uit glucosemeters, teststrips, lancetten en prikpennen. Hiermee bepaal je de bloedsuikerwaarde in je bloed. Voor de vergoeding van diabetestestmateriaal heeft CZdirect gekozen voor de zogenaamde dagprijssystematiek. Deze systematiek houdt in dat CZdirect met je leverancier een tarief per dag heeft afgesproken voor de levering van teststrips, lancetten, prikpennen en bloedglucosemeters. Je betaalt hierdoor niet langer voor alle afzonderlijke diabetestestmaterialen, maar voor een totale diabetesoplossing die bij jouw situatie past.


Heb je een insulinepen of insulinepomp nodig? Bekijk de vergoedingen insulinetoedieningsmateriaal.


Je krijgt deze vergoeding als je naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Ga je naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijg je misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg.
In het Reglement Hulpmiddelen vind je welke eisen wij stellen per vergoeding en aan leveranciers.

2018


Je hebt recht op de volgende vergoeding:

VerzekeringVergoeding
Basisverzekering CZdirect
  • 100% bij gecontracteerde zorgverlener
  • 65% van de nota tot maximaal 65% van het afgesproken tarief* bij een niet-gecontracteerde zorgverlener

Let op: De insulinepen kun je eens per 2 jaar apart declareren.

StartGeen vergoeding
Basic Geen vergoeding
ExtraGeen vergoeding

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico


Deze vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2018 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar. Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerste met je verplichte eigen risico en daarna met je vrijwillig eigen risico.

Heb je je volledige eigen risico betaald? Dan vergoeden we de zorg tot tot het maximumbedrag waarvoor je bent verzekerd.

Lees meer over het eigen risico

Waar kun je terecht?

Op zoek naar een gecontracteerde leverancier? Vind een leverancier External link
CZ vergoedt verschillende bloedglucosemeters van goede kwaliteit. Het is aan jou en je arts om een keuze te maken. De keuzehulp bloedglucosemeter helpt je bij je keuze. Na het beantwoorden van de vragen zien jij en je behandelaar welke meters bij jouw persoonlijke situatie passen en vergoed worden. Als je één van deze meters aanklikt en helemaal onderaan op de pagina kijkt, zie je welke leveranciers de meter aanbieden. De contactgegevens van deze leveranciers vind je vervolgens via Zorgvinden External link, door te zoeken op ‘diabetestestmateriaal’.

Ga je naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet je vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen.


disclaimer
We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk jouw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden en vergoedingsoverzichten en reglementen.


Ben je op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vind je op Mijn CZ External link.