Verzekering bij CZdirect opzeggen: hoe werkt dat?

Hoe kan ik mijn verzekering opzeggen?

Je kunt je huidige verzekering bij ons op de volgende manier opzeggen:Je wijzigingsverzoek moet vóór 1 januari bij ons binnen zijn. De opzegging gaat dan in per 1 januari. Ontvangen wij je opzegging of wijziging later dan 31 december, dan blijft jouw lopende verzekering nog een jaar gelden.


Let op: je aanvullende verzekering wordt niet automatisch beëindigd bij de opzegging van de CZdirect basisverzekering.

Deze moet je ook opzeggen. Doe je dat niet, dan loop de aanvullende verzekering door met een premietoeslag van 25%.

Wanneer kan ik mijn basis- en of aanvullende verzekering opzeggen?

Per 1 januari

Je opzegging moet je vóór 1 januari aan ons doorgeven. De opzegging gaat dan in per 1 januari.


Je bent verplicht om vóór 1 februari een nieuwe zorgverzekering af te sluiten. Bij afsluiten van de zorgverzekering tussen 1 januari en 1 februari gaat je zorgverzekering met terugwerkende kracht in.


Tussentijdse opzegging

Wil je na 1 januari opzeggen, dan is dat alleen mogelijk als:


  • je de zorgverzekering herroept: je mag je zorgverzekering kosteloos en zonder reden beëindigen door herroeping. De herroeping moet binnen 14 dagen nadat de zorgverzekering is ingegaan, of nadat je de polis hebt ontvangen, schriftelijk bij ons binnen zijn.
  • je kind het huis uitgaat: hij of zij kan de polis per de datum van verhuizing beëindigen en zelf een polis afsluiten.
  • er sprake is van echtscheiding: je bent verzekeringnemer voor je ex-partner en mag zijn/haar verzekering opzeggen. Die moet nu zelf een nieuwe verzekering afsluiten.
  • je verzekeraar zelf premie en of voorwaarden in je nadeel gewijzigd heeft. Je opzegging moet vóór de ingang van de wijziging bij je verzekeraar binnen zijn. De beëindiging van de verzekering gaat in per de eerste dag van de tweede maand nadat je opzegging is ontvangen.
  • je geen recht meer hebt op de collectieve verzekering doordat je uit dienst treedt en vervolgens weer een nieuwe collectieve verzekering kunt afsluiten.
  • je in actieve militaire dienst treedt.
  • je jezelf in het buitenland vestigt en je niet in Nederland werkzaam blijft of bent.

Ik zeg mijn basisverzekering op. Wordt dan ook mijn aanvullende verzekering stopgezet?

Nee, je aanvullende verzekering eindigt volgens de Zorgverzekeringswet niet automatisch zodra je basisverzekering eindigt. Je blijft dus bij ons ingeschreven voor je aanvullende verzekering, behalve als je dit duidelijk vermeldt bij je opzegging.


Wil je je basisverzekering bij een andere verzekeraar afsluiten en je aanvullende verzekering bij ons behouden? Dan betaal je een toeslag van 25% op de premie van je aanvullende verzekering.

Tot wanneer kan ik overstappen naar CZdirect?

Heb je je oude verzekering uiterlijk op 31 december van het lopende jaar opgezegd? Dan kun je tot 1 februari van het nieuwe jaar een zorgverzekering bij ons aanvragen en afsluiten. Je nieuwe zorgverzekering gaat dan in per 1 januari van het nieuwe jaar.

Wij regelen de opzegging voor je als je vóór 1 januari van het nieuwe jaar onze zorgverzekering aanvraagt. Als je tussen 1 januari en 1 februari onze zorgverzekering aanvraagt, dan moet je zelf je opzegging regelen.

Hoe krijg ik een bewijs dat ik mijn verzekering bij jullie heb opgezegd of beëindigd?

Als je je verzekering per 1 januari opzegt, dan ontvang je een beëindigingspolis. Dit is een polis waarop vermeld staat dat je tot en met 31 december van dat jaar bij ons verzekerd bent. Ook ontvang je nog een bevestigingsmail over het stopzetten van je verzekering.

Ik heb mijn verzekering bij CZdirect opgezegd, maar er is toch nog premie afgeschreven

Geen zorgen. Misschien was je opzegging nog niet verwerkt toen de premie werd afgeschreven. Of was de afschrijving al naar de bank gestuurd. Wij gaan er nu voor zorgen dat je premie binnen 5 werkdagen terug op jou rekening staat. je hoeft zelf dus niets te doen.