Vragen van naasten bij overlijden

Wat moet ik regelen bij het overlijden van een persoon?

Als een naaste overlijdt, komt er veel op je af. Het is een emotionele tijd waarin je veel moet regelen. Daar helpen wij je graag zo veel mogelijk bij.

Wat als je naaste het eigen risico gespreid betaalde?

Wij zetten de deelname aan de regeling gespreid betalen eigen risico stop voor je naaste. Wij sturen je hiervoor een eindafrekening.

Mag ik als naaste van verzekering veranderen?

Omdat je een eigen polis krijgt, mag je enkele dingen wijzigen. Neem contact op met onze Klantenservice om de mogelijkheden te bespreken.

Vergoeden jullie het vervoer als iemand in het buitenland overlijdt (repatriëring)?

Nee, repatriëring wordt door ons niet vergoed. Misschien is er een vergoeding mogelijk vanuit je reisverzekering. Wij adviseren je hiervoor contact op te nemen met je reisverzekeraar.

Wat gebeurt er met de verzekering als een kind op dezelfde dag geboren en overleden is?

We verzekeren het kind voor deze dag en vergoeden de eventuele kosten die voor het kindje gemaakt zijn. We maken geen nieuwe polis op en je betaalt geen premie.

Wat moet je doen met de hulpmiddelen van je naaste?

Dat ligt er aan van wie het hulpmiddel is:

  1. Is het hulpmiddel eigendom van je naaste? Dan hoef je niets te doen.
  2. Is het hulpmiddel in bruikleen? Dan moet het terug naar de leverancier. In overleg met jou wordt het opgehaald. Neem daarvoor contact op met onze Klantenservice of met de leverancier.
  3. Weet je niet van wie het hulpmiddel is? Bel dan met onze Klantenservice. Dan zoeken we samen uit hoe het zit.

Wat doe ik met ongebruikte medicijnen?

Gooi ongebruikte medicijnen niet bij het huisafval, maar breng ze terug naar de apotheek.