Heb je een klacht?

CZdirect wil klachten zo veel mogelijk voorkomen, maar toch kan het zijn dat je een klacht wilt indienen. Je kunt je klacht bij ons indienen via dit klachtenformulier External link .

CZdirect ziet een klacht als een signaal waarmee het beleid en de service verbeterd kunnen worden. Wij nemen klachten heel serieus en analyseren en behandelen deze zorgvuldig. Gemelde klachten kunnen leiden tot verbeteringen in onze organisatie, ons beleid of de service van CZdirect, waardoor klachten in de toekomst worden verminderd of voorkomt.


Wat bedoelen we met 'klacht'?
Elke uiting van ongenoegen is voor ons een klacht. Bijvoorbeeld:

  • Je meldt een klacht of maakt duidelijk dat je het ergens mee oneens bent.
  • Je bent boos of teleurgesteld.
  • Je vindt dat wij een ernstige fout hebben gemaakt.


De verwerking van je klacht

Als je een klacht hebt, wilt je graag snel een reactie. CZdirect stelt alles in het werk om jouw klacht zo snel mogelijk te behandelen. Wij spreken graag persoonlijk met je over je klacht. Daarom nemen wij het liefst telefonisch contact met je op. Als je dat wenst, bevestigen wij het telefoongesprek schriftelijk. Soms kan dat dezelfde dag nog. In sommige gevallen is het echter nodig dat er aanvullende informatie of advies worden ingewonnen. Kunnen wij jouw klacht niet binnen 5 werkdagen beantwoorden, dan ontvang je eerst een ontvangstbevestiging. Daarna ontvang je zo snel mogelijk bericht.


Wil je een geschil melden?

Stuur ons dan een e-mail.

Een geschil is een schriftelijke reactie van een (ex)verzekerde op een schriftelijke beslissing van CZ vanuit de basisverzekering. Het kan gaan om een beslissing over:

  • een zorgaanvraag;
  • in- of uitschrijving van de basisverzekering;
  • aan- of afmelding bij het CAK;
  • verrekening van het eigen risico;
  • de gedeclareerde DBC-codes en/of de looptijd van een DBC.


In deze reactie vraagt de (ex)verzekerde de afdeling Juridische Zaken van CZ om de beslissing te heroverwegen.

Op het moment dat wij je geschil in behandeling nemen, ontvang je een ontvangstbevestiging. In sommige gevallen is het nodig dat er aanvullende informatie of advies worden ingewonnen. Wij streven ernaar je binnen 20 werkdagen te beantwoorden.

Ontevreden? Nog geen reactie?

Ben je ontevreden over de wijze waarop wij je klacht of geschil hebben afgehandeld? Of heb je na zes weken nog geen reactie ontvangen?


Dan kun je dat doorgeven aan de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen, Postbus 291, 3700 AG Zeist. Binnen maximaal 90 dagen handelen ze je klacht af. Je kunt jouw klacht ook aan de burgerlijk rechter voorleggen.