Heb je een klacht?

We proberen alles zo goed mogelijk voor je te regelen. Ben je toch ergens ontevreden over? Je kunt je klacht bij ons indienen via dit klachtenformulier External link .


Hoe verwerken we je klacht?

We behandelen je klacht zo snel mogelijk. Soms kan dat dezelfde dag nog. Maar soms hebben we wat meer informatie van je nodig. Dan spreken we telefonisch graag even persoonlijk met je over je klacht. Van dat telefoongesprek kun je een schriftelijke bevestiging vragen.


Als we je klacht niet binnen 5 werkdagen kunnen beantwoorden, dan ontvang je eerst een ontvangstbevestiging. Daarna reageren we zo snel mogelijk op je klacht.


Wanneer is er sprake van een geschil?

Een geschil is een schriftelijke reactie van een (ex-)verzekerde op een schriftelijke beslissing van CZdirect vanuit de basisverzekering. Het kan gaan om een beslissing over:


  • Een zorgaanvraag
  • In- of uitschrijving van de basisverzekering
  • Aan- of afmelding bij het CAK
  • Verrekening van het eigen risico
  • Gedeclareerde DBC-codes en/of de looptijd van een DBC

In deze reactie vraagt de (ex-)verzekerde de afdeling Juridische Zaken van CZdirect om de beslissing te heroverwegen. Om het moment dat wij je geschil in behandeling nemen, ontvang je een ontvangstbevestiging. In sommige gevallen is het nodig dat er aanvullende informatie of advies wordt ingewonnen. Wij streven ernaar je binnen 20 werkdagen antwoord te geven.


Wil je een geschil melden? Stuur ons dan een e-mail.


Ontevreden? Nog geen reactie?

Ben je ontevreden over de wijze waarop wij je klacht of geschil hebben afgehandeld? Of heb je na zes weken nog geen reactie ontvangen?


Dan kun je dat doorgeven aan de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen, Postbus 291, 3700 AG Zeist. Binnen maximaal 90 dagen handelen ze je klacht af. Je kunt jouw klacht ook aan de burgerlijk rechter voorleggen.