Vergoeding wek- en waarschuwingsinstallatie

Wat krijg je vergoed voor een wek- en waarschuwingsinstallatie? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Ben je slechthorend? Dan krijg je een wek- en waarschuwingsinstallatie vergoed alleen vanuit jouw basisverzekering. Je komt in aanmerking voor vergoeding als er sprake is van een revalideerbaar oor met tenminste een verlies van 35 dB (verkregen bij frequenties van 1000, 2000 en 4000 Hz) en:


  • hulpmiddelen ter correctie van stoornissen in de hoorfunctie onvoldoende verbetering bieden of;
  • als de wek- of waarschuwingsinstallatie andere hulpmiddelen vervangt die de hoorfunctie corrigeren, zoals een hoortoestel.

2017

Je hebt recht op de volgende vergoeding:

VerzekeringVergoeding
Basisverzekering CZdirect
  • 100% bij gecontracteerde zorgverlener
  • 65% van de nota tot maximaal 65% van het afgesproken tarief* bij niet-gecontracteerde zorgverlener
StartGeen vergoeding
Basic Geen vergoeding
ExtraGeen vergoeding

* Het afgesproken tarief is het gemiddelde tarief dat wij bij gecontracteerde zorgverleners / leveranciers betalen voor de zorg die je krijgt of het hulpmiddel dat je krijgt of leent. Bekijk de verschillende tarievenlijsten.

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

In 2017 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met je verplichte eigen risico en daarna met je vrijwillig eigen risico.


Als je het eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit jouw verzekering vergoed. Zijn de totale kosten hoger, dan krijg je deze vergoed tot het maximumbedrag waarvoor je bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kun je terecht?

Op zoek naar een leverancier die een contract met ons heeft? Vind een geschikte leverancier External link in jouw buurt.

Je kunt jouw selectie verfijnen op: wek- en waarschuwingsinstallaties.

Als de leverancier van jouw keuze geen overeenkomst met ons heeft, dan moet je altijd een akkoordverklaring aanvragen bij ons. Je doet dit door de medische diagnose van jouw specialist, een recent audiogram (niet ouder dan 9 maanden) samen met een offerte van de leverancier te mailen naar mbz.hulpmiddelen@cz.nl.

Dit hulpmiddel wordt je eigendom. Heb je geen goed hulpmiddel meer? Neem dan contact op met een leverancier waarmee we afspraken hebben gemaakt. De leverancier beoordeelt dan of je in aanmerking komt voor een nieuw hulpmiddel.


disclaimer
We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk jouw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden en vergoedingsoverzichten en reglementen.


Ben je op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vind je op Mijn CZ External link.