Vergoeding voorlees- en memoapparatuur

Wat krijg je vergoed voor voorlees- en memoapparatuur? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Voorlees- en memoapparatuur krijg je vergoed uit de basisverzekering. Visueel gehandicapten kunnen aanspraak maken op voorleesapparatuur voor zwartdrukinformatie en aangepaste memorecorders.


Het voorleesapparaat is bedoeld voor het voorlezen van gedrukte informatie. Het apparaat is geschikt voor blinden en zeer slechtzienden die geen gebruik kunnen maken van enig ander hulpmiddel dat informatie voor hen toegankelijk maakt. De memorecorder heeft de functie van een agenda of aantekenboekje.

2017

Je hebt recht op de volgende vergoeding:

VerzekeringVergoeding
Basisverzekering CZdirect
  • 100% bij gecontracteerde zorgverlener
  • 65% van de nota tot maximaal 65% van het afgesproken tarief* bij niet-gecontracteerde zorgverlener
StartGeen vergoeding
Basic Geen vergoeding
ExtraGeen vergoeding

* Het afgesproken tarief is het gemiddelde tarief dat wij bij gecontracteerde zorgverleners / leveranciers betalen voor de zorg die je krijgt of het hulpmiddel dat je krijgt of leent. Bekijk de verschillende tarievenlijsten.

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

Voor de voorleesapparatuur, hoef je geen eigen risico te betalen. De aanschaf van de memorecorder gaat af van jouw eigen risico. Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan worden de kosten eerst uit het verplicht eigen risico en daarna uit het vrijwillig eigen risico betaald. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.


In 2017 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met je verplichte eigen risico en daarna met je vrijwillig eigen risico.


Als je het eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit jouw verzekering vergoed. Zijn de totale kosten hoger, dan krijg je deze vergoed tot het maximumbedrag waarvoor je bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kun je terecht?

Op zoek naar een leverancier die een contract met ons heeft? Vind een geschikte leverancier External link in jouw buurt.

Je kunt je selectie verfijnen op: voorleesapparatuur of memorecorders.


Ga je naar een gecontracteerde leverancier? Dan hoef je geen akkoordverklaring bij ons aan te vragen. De leverancier doet de beoordeling namens ons.


Uitzondering hierop zijn: memorecorders met een aanschafprijs hoger dan € 289,- en voorleesapparatuur met een aanschafprijs van meer dan € 2332,-. Hiervoor moet je wel een akkoordverklaring bij ons aanvragen.


Ook als je naar een niet-gecontracteerde leverancier gaat, moet je een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Dit doe je door de medische indicatie van jouw arts samen met de offerte van leverancier te e-mailen naar: mbz.hulpmiddelen@cz.nl.


Je leent de voorleesapparatuur. De memorecorder wordt jouw eigendom. Als het hulpmiddel niet goed meer is, kun je dit laten vervangen. Je moet hiervoor eerst een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Hiervoor moet je een offerte hebben van de leverancier waarbij een toelichting zit over de reden van de vervanging.


Ook hier geldt de uitzondering dat voor memorecorders lager dan € 289,- en voorleesapparatuur lager dan € 2.332,- geen akkoordverklaring aangevraagd hoeft te worden. Je kunt direct naar de leverancier.


Heb je de voorleesapparatuur niet meer nodig? Dan moet je dit melden aan de leverancier en aan de afdeling Medische Beoordelingen: mbz.hulpmiddelen@cz.nl.


disclaimer
We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk jouw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden en vergoedingsoverzichten en reglementen.


Ben je op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vind je op Mijn CZ External link.