Vergoeding ziekenvervoer (zittend)

Wat krijg je vergoed voor ziekenvervoer per auto, taxi of openbaar vervoer? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

De basisverzekering vergoedt een reisafstand (enkele reis) van maximaal 200 kilometer. Bij gebruik van openbaar vervoer (trein, bus, tram, metro) wordt vergoed op basis van 2e klas of de laagste klasse.


Maak je gebruik van een eigen auto, dan wordt de afstand berekend op basis van de snelste route via de routeplanner van Routenet.


Zittend ziekenvervoer wordt vergoed in de volgende situaties:

 • Bij nierdialysebehandelingen.
 • Bij radiotherapie- of chemotherapiebehandelingen.
 • Als je blind of slechtziend bent en je jezelf niet zonder begeleiding kunt verplaatsen.
 • Als je rolstoelafhankelijk bent.
 • Als je kind intensieve kindzorg krijgt en het vervoer naar een verpleegkundig kinderdagverblijf medisch noodzakelijk is.
 • Als je valt onder de 'hardheidclausule'. Dit is een uitzondering op bovenstaande aandoeningen, omdat er in jouw situatie door bijzondere feiten en omstandigheden redelijkerwijs geen andere oplossing is om naar jouw zorgverlener te gaan. Wij gaan ervan uit dat dit in ieder geval zo is als de uitkomst van de volgende rekensom 250 of hoger is:

  aantal maanden behandeling x aantal behandelingen per week x 52/12 (dit is het aantal weken op jaarbasis) x (aantal km enkele reis) x 0,25 (dit is de wegingsfactor).

Je hebt toestemming (een akkoordverklaring) van ons nodig om zittend ziekenvervoer te kunnen declareren. Heb je vragen hierover? Neem dan contact met ons op. In bepaalde gevallen is het mogelijk vervoer naar een tandarts vergoed te krijgen. Neem ook hiervoor contact met ons op.


Je kunt vanuit de basisverzekering ook een (gedeeltelijke) vergoeding krijgen voor ambulancevervoer.

2017

Je hebt recht op de volgende vergoeding:

VerzekeringVergoeding
Basisverzekering CZdirect

Taxivervoer:

 • 100% bij gecontracteerde zorgverlener
 • 65% van de nota tot maximaal 65% van het afgesproken tarief* bij niet-gecontracteerde zorgverlener

Openbaar vervoer:

 • 100% 2e klas of laagste klasse

Eigen vervoer:

 • € 0,28 per kilometer
StartGeen vergoeding
Basic Geen vergoeding
ExtraGeen vergoeding

* Het afgesproken tarief is het gemiddelde tarief dat wij bij gecontracteerde zorgverleners / leveranciers betalen voor de zorg die je krijgt of het hulpmiddel dat je krijgt of leent. Bekijk de verschillende tarievenlijsten.

2016

Je hebt recht op de volgende vergoeding:

VerzekeringVergoeding
Basisverzekering CZdirect

Taxivervoer:

 • 100% bij gecontracteerde zorgverlener
 • 65% van de nota tot maximaal 65% van het afgesproken tarief* bij niet-gecontracteerde zorgverlener

Openbaar vervoer:

 • 100% 2e klas of laagste klasse

Eigen vervoer:

 • € 0,30 per kilometer
StartGeen vergoeding
Basic Geen vergoeding
ExtraGeen vergoeding

* Het afgesproken tarief is het gemiddelde tarief dat wij bij gecontracteerde zorgverleners / leveranciers betalen voor de zorg die je krijgt of het hulpmiddel dat je krijgt of leent. Bekijk de verschillende tarievenlijsten.

Eigen bijdrage

Voor deze vergoeding geldt een wettelijke eigen bijdrage per kalenderjaar. In 2016 is de eigen bijdrage € 98,- (€ 100,- in 2017). We hebben met alle gecontracteerde vervoerders afgesproken dat we jouw eigen bijdrage voorschieten. Je ontvangt van ons later een rekening.


Verblijf je in een Wlz-instelling en moet je voor een behandeling (die je basisverzekering vergoedt) naar een zorgverlener? Dan hoef je geen eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

In 2016 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar (in 2017 blijft het verplicht eigen risico € 385,- per jaar).

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met je verplichte eigen risico en daarna met je vrijwillig eigen risico.


Als je het eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit jouw verzekering vergoed. Zijn de totale kosten hoger, dan krijg je deze vergoed tot het maximumbedrag waarvoor je bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kun je terecht?

Op zoek naar een zorgverlener die een contract met ons heeft? Vind een geschikte zorgverlener External link in jouw buurt.

Je kunt je selectie verfijnen op: taxivervoerder.


Je hebt vooraf een akkoordverklaring van ons nodig. Download het aanvraagformulier en stuur het ingevulde formulier naar onderstaand adres of scan het formulier in en stuur het digitaal naar: mbz.vervoer@cz.nl.

CZdirect
Postbus 90152
5000 LD
Tilburg


Wil je jouw eigen vervoer en/of openbaar vervoer declareren? Gebruik dan het declaratieformulier vervoerskosten zittend ziekenvervoer. Bewaar je vervoersbewijzen en stuur deze mee.


disclaimer
We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk jouw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden en vergoedingsoverzichten en reglementen.


Ben je op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vind je op Mijn CZ External link.