Vergoeding kortdurend verblijf zorginstelling

Wat krijg je vergoed voor kortdurend verblijf in een zorginstelling? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Heb je geneeskundige zorg nodig waardoor je tijdelijk niet meer thuis kan wonen? Maar is een ziekenhuisopname niet (meer) nodig? Dan krijg je in 2017 een vergoeding uit de basisverzekering voor zorg en opvang in een huisartsenhospitaal of verpleeghuis.

Tijdelijke opname in een zorginstelling valt in 2016 nog onder de Wet langdurige zorg (Wlz). In 2016 krijg je hier dus geen vergoeding voor uit je basisverzekering.

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

Het verplicht eigen risico is € 385,- in 2017.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met je verplichte eigen risico en daarna met je vrijwillig eigen risico.


Als je het eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit jouw verzekering vergoed. Zijn de totale kosten hoger, dan krijg je deze vergoed tot het maximumbedrag waarvoor je bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kun je terecht?

Op zoek naar een zorgverlener die een contract met ons heeft? Vind een geschikte zorgverlener External link in jouw buurt.


disclaimer
We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk jouw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden en vergoedingsoverzichten en reglementen.


Ben je op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vind je op Mijn CZ External link.