Vergoeding implantaten

Wat krijg je vergoed voor tandheelkundige implantaten? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Basisverzekering
Het plaatsen van een tandheelkundig implantaat en het aanbrengen van het klikgebit hierop, krijg je vergoed vanuit de basisverzekering. Voor het plaatsen van het implantaat heb je wel toestemming van ons nodig.


Je krijgt bij de aanvullende tandartsverzekeringen maximaal het wettelijk tarief vergoed:Voor sommige behandelingen betaal je materiaal- en techniekkosten. Hiervoor zijn geen wettelijke tarieven. Wat hiervoor normale bedragen zijn, vind je in de referentielijst. Zo kun je zien of je mondzorgverlener gebruikelijke tarieven in rekening brengt.Aanvullende verzekering
Als je geen toestemming van ons hebt, krijg je geen vergoeding uit de basisverzekering. Maar je krijgt wel een vergoeding als je een aanvullende verzekering 'Tand 1' of 'Tand 2' hebt.

2017

Je hebt recht op de volgende vergoeding:

VerzekeringVergoeding
Basisverzekering CZdirect100% van de kosten voor het klikgebit op implantaten wanneer je toestemming van CZdirect hebt ontvangen.
Tand 175% van de eigen bijdrage tot maximaal € 250,- *
Tand 275% van de eigen bijdrage tot maximaal € 500,- *

* Het maximale vergoedingsbedrag is een totaalbedrag voor al je behandelingen bij de tandarts, mondhygiënist of tandprotheticus.

Eigen bijdrage

In 2017 verandert de eigen bijdrage. Je betaalt een eigen bijdrage voor een klikgebit en voor het bijbehorende kliksysteem op implantaten. Voor de onderkaak is deze eigen bijdrage 10%, voor de bovenkaak is dit 8%.


Met een aanvullende verzekering kun je een (gedeeltelijke) vergoeding krijgen voor de eigen bijdrage. Kijk hiervoor in bovenstaande tabel.

Eigen risico

In 2017 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met je verplichte eigen risico en daarna met je vrijwillig eigen risico.


Als je het eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit jouw verzekering vergoed. Zijn de totale kosten hoger, dan krijg je deze vergoed tot het maximumbedrag waarvoor je bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kun je terecht?

Op zoek naar een zorgverlener die een contract met ons heeft? Vind een geschikte zorgverlener External link in jouw buurt.


Meer informatie over mondzorg vind je op de speciale website van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT).


Allesoverhetgebit External link

Preventie controle External link


disclaimer
We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk jouw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden en vergoedingsoverzichten en reglementen.


Ben je op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vind je op Mijn CZ External link.