Vergoeding gespecialiseerde ggz vanaf 18 jaar

Wat krijg je vergoed voor hulp in de gespecialiseerde GGZ? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Ben je 18 jaar of ouder en heb je specialistische GGZ nodig? Dan krijg je een vergoeding uit je basisverzekering. Specialistische GGZ is gericht op psychische problemen en stoornissen die te complex zijn voor de eerstelijns psychologische hulp (basis GGZ). Bijvoorbeeld omdat er sprake is van een aantal aandoeningen tegelijk. De hulpverlener is doorgaans een specialist, zoals een psychiater, psychotherapeut of klinisch psycholoog. Je hebt vanuit de basisverzekering recht op:


  • diagnostiek en psychotherapie waaronder psychoanalytische psychotherapie
  • andere specialistische GGZ zonder opname
  • de eerste drie jaar van specialistische GGZ met opname.

Je hebt een verwijzing nodig van je huisarts, die bij voorkeur ondersteund wordt door een Praktijk Ondersteuner voor de GGZ (POH-GGZ), straatdokter (huisarts voor dak- en thuislozen) of medisch specialist. Voor een verblijf zonder opname is een verwijzing van een bedrijfsarts ook geldig. Is er sprake van spoedeisende zorg? Dan heb je gen schriftelijke verwijzing nodig.


Je krijgt de vergoeding als je naar een zorgverlener gaan waarmee we afspraken hebben gemaakt over kwaliteit en prijzen. Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijg je misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg.


Je krijgt geen vergoeding als je een afspraak voor psychiatrische hulp of psychotherapie niet op tijd afzegt.


Wat niet wordt vergoed, is GGZ voor kinderen tot 18 jaar. Hiervoor kun je terecht bij jouw gemeente.


Heb je na 3 jaar nog een behandeling gespecialiseerde GGZ nodig met verblijf? Dan krijg je deze zorg vergoed vanuit de Wet landurige zorg (Wlz). Lees meer op de site van CZ zorgkantoor.

2017

Je hebt recht op de volgende vergoeding:

VerzekeringVergoeding
Basisverzekering CZdirect
  • 100% bij gecontracteerde zorgverlener
  • 65% van de nota tot maximaal 65% van het afgesproken tarief* bij niet-gecontracteerde zorgverlener
StartGeen vergoeding
Basic Geen vergoeding
ExtraGeen vergoeding

* Het afgesproken tarief is het gemiddelde tarief dat wij bij gecontracteerde zorgverleners / leveranciers betalen voor de zorg die je krijgt of het hulpmiddel dat je krijgt of leent. Bekijk de verschillende tarievenlijsten.

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

In 2017 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met je verplichte eigen risico en daarna met je vrijwillig eigen risico.


Als je het eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit jouw verzekering vergoed. Zijn de totale kosten hoger, dan krijg je deze vergoed tot het maximumbedrag waarvoor je bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kun je terecht?

Op zoek naar een zorgverlener die een contract met ons heeft? Vind een geschikte zorgverlener External link in jouw buurt.

Je kunt je selectie verfijnen op: psychiater of psychotherapeut.

Inzet van e-health

E-health kan onderdeel uitmaken van je behandeling. E-health is het gebruik van technologie ter ondersteuning of verbetering van de gezondheid en de gezondheidszorg. We vinden het belangrijk dat mensen zelf regie over hun gezondheid nemen en dat is precies wat e-health doet. Het voordeel van e-health is dat zorg en ondersteuning aangeboden kan worden zonder dat je fysiek naar de zorgverlener hoeft, dus bijvoorbeeld gewoon vanuit huis.


disclaimer
We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk jouw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden en vergoedingsoverzichten en reglementen.


Ben je op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vind je op Mijn CZ External link.