Vergoeding basis GGZ vanaf 18 jaar


Deze vergoeding blijft gelijk in 2017.


Wat krijg je vergoed voor hulp van een psycholoog in de basis geestelijke gezondheidszorg? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Ben je 18 jaar of ouder en heb je psychische problemen? Dan krijg je een vergoeding voor basis geestelijke gezondheidszorg vanuit je basisverzekering.


De vergoeding krijg je als je een verwijzing hebt van je huisarts of bedrijfsarts en naar een zorgverlener gaat waarmee we afspraken hebben gemaakt over kwaliteit en prijzen.


De vergoeding krijg je niet als je een afspraak mist of niet tijdig afzegt. Wat niet wordt vergoed is: GGZ voor kinderen tot 18 jaar (hiervoor kan je terecht bij jouw gemeente), relatietherapie, intelligentieonderzoek, dyslexiebehandeling, schoolpsychologische zorg, begeleiding van niet-geneeskundige aard, arbeidsproblematiek (burn out) en orthopedagogische zorg.

2017

Je hebt recht op de volgende vergoeding:

VerzekeringVergoeding
Basisverzekering CZdirect
  • 100% bij gecontracteerde zorgverlener
  • 65% van de nota tot maximaal 65% van het afgesproken tarief* bij niet-gecontracteerde zorgverlener
StartGeen vergoeding
Basic Geen vergoeding
ExtraGeen vergoeding

* Het afgesproken tarief is het gemiddelde tarief dat wij bij gecontracteerde zorgverleners / leveranciers betalen voor de zorg die je krijgt of het hulpmiddel dat je krijgt of leent. Bekijk de verschillende tarievenlijsten.

2016

Je hebt recht op de volgende vergoeding:

VerzekeringVergoeding
Basisverzekering CZdirect
  • 100% bij gecontracteerde zorgverlener
  • 65% van de nota tot maximaal 65% van het afgesproken tarief* bij niet-gecontracteerde zorgverlener
StartGeen vergoeding
Basic Geen vergoeding
ExtraGeen vergoeding

* Het afgesproken tarief is het gemiddelde tarief dat wij bij gecontracteerde zorgverleners / leveranciers betalen voor de zorg die je krijgt of het hulpmiddel dat je krijgt of leent. Bekijk de verschillende tarievenlijsten.

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

Word je behandeld door je huisarts of de praktijkondersteuner GGZ, dan betaal je geen eigen risico. Je betaalt wel een eigen risico bij een GZ-psycholoog of psychotherapeut.


In 2016 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar (in 2017 blijft het verplicht eigen risico € 385,- per jaar).

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met je verplichte eigen risico en daarna met je vrijwillig eigen risico.


Als je het eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit jouw verzekering vergoed. Zijn de totale kosten hoger, dan krijg je deze vergoed tot het maximumbedrag waarvoor je bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kun je terecht?

Op zoek naar een zorgverlener die een contract met ons heeft? Vind een geschikte zorgverlener External link in jouw buurt.

Je kunt je selectie verfijnen op: huisarts of GZ-psycholoog.


Wij maken afspraken met zorgverleners en leveranciers over de kwaliteit van de zorg en over de tarieven. Daarnaast maken wij binnen de GGZ afspraken over de hoeveelheid zorg die een zorgverlener per jaar mag verlenen (het zogenaamde omzetplafond). Zo stimuleren we zorgverleners in de GGZ om de zorg zo efficiënt mogelijk te organiseren. Het kan voorkomen dat een zorgverlener aan het plafond van dit jaar zit. Er ontstaat dan een wachtlijst. Kun je niet terecht bij de zorgverlener van jouw voorkeur? Neem dan contact op met CZ Zorgteam via (013) 594 91 10 (lokaal tarief).

Inzet van e-health

E-health kan onderdeel uitmaken van je behandeling. E-health is het gebruik van technologie ter ondersteuning of verbetering van de gezondheid en de gezondheidszorg. We vinden het belangrijk dat mensen zelf regie over hun gezondheid nemen en dat is precies wat e-health doet. Het voordeel van e-health is dat zorg en ondersteuning aangeboden kan worden zonder dat je fysiek naar de zorgverlener hoeft, dus bijvoorbeeld gewoon vanuit huis.


disclaimer
We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk jouw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden en vergoedingsoverzichten en reglementen.


Ben je op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vind je op Mijn CZ External link.