Gecontracteerde of niet-gecontracteerde zorg

Met gecontracteerde zorgverleners heeft CZdirect afspraken gemaakt over kwaliteit en prijzen. Zo kunnen we scherp inkopen en jouw premie betaalbaar houden. Als je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener of leverancier gaat, krijg je meestal minder vergoed.

Afspraken over kwaliteit en prijzen

Zorg moet goed zijn en betaalbaar blijven. Daarom maakt CZdirect afspraken met zorgverleners, zoals huisartsen, apothekers en specialisten in ziekenhuizen. Afspraken die gaan over de kwaliteit en snelheid van de zorg, maar ook over tarieven.

Scherp inkopen voor goed, betaalbare zorg

Door contracten af te sluiten met zorgverleners bewaken we de kosten en de kwaliteit van de Nederlandse zorg. Dat voordeel gaat naar jou, want we hebben geen winstoogmerk. Zo houden we jouw premie betaalbaar. Maar we gaan vérder. Sommige zorg kopen we ’selectief’ in en dan sluiten we alleen contracten af met zorgverleners die voldoen aan onze kwaliteitseisen. Waarom doen we dit? Lees meer over waarom we sommige zorg selectief inkopen.

Wil je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener of leverancier?

Bij de CZdirect basisverzekering moet de zorgverlener of -instelling een contract met CZdirect hebben, wil je recht hebben op de vergoeding. Natuurlijk kun je er ook altijd voor kiezen om naar een zorgverlener of leverancier te gaan met wie we geen afspraken hebben gemaakt. Dat heeft wel gevolgen voor de vergoeding die je krijgt:

  • Je krijgt de vergoeding zoals in de verzekeringsvoorwaarden. Je krijgt dan maximaal 65% van de nota tot maximaal 65% van het afgesproken tarief vergoed. Met het afgesproken tarief bedoelen wij het gemiddelde van de tarieven die wij met de gecontracteerde zorgverleners hebben vastgelegd.
  • Dit geldt ook voor zorg vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Bijvoorbeeld bij een gecontracteerde fysiotherapeut krijg je 100% vergoed en bij een niet-gecontracteerde fysiotherapeut maximaal 65% van de nota tot maximaal 65% van het afgesproken tarief (tot het maximale bedrag waar je in dat jaar recht op hebt). Dit maximale bedrag is afhankelijk van de aanvullende verzekering die je hebt. Bekijk en vergelijk je mogelijkheden.

Is de leverancier of zorgverlener wel erkend?

Als je ervoor kiest om naar een niet-gecontracteerde zorgverlener of leverancier te gaan, moeten we deze wel hebben erkend. Vaak moet je ook een akkoordverklaring aanvragen. Je doet dit door de medische diagnose van jouw behandelend arts te mailen naar: mbz.@cz.nl. Vraag je toestemming voor een hulpmiddel, dan moet je de offerte van de leverancier samen met de aanvraag sturen.

In de Zorgvinder kun je vinden welke zorgverlener of leverancier External link een contract met ons heeft.