Vergoeding diabetestest- materialen

Wat krijg je vergoed voor diabetestestmateriaal? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Ben je afhankelijk van insuline? Dan krijg je vanuit jouw basisverzekering een vergoeding voor diabetestestmateriaal.


Diabetestestmateriaal zoals bedoeld in de basisverzekering zijn glucosemeters, teststrips, lancetten en prikpennen. Hiermee bepaal je de bloedsuikerwaarde in je bloed. Heb je een insulinepen of insulinepomp nodig? Bekijk de vergoedingen insulinetoedieningsmateriaal.


Categorie-indeling

Niet iedereen hoeft hetzelfde aantal teststrips te gebruiken. Daarom zijn er categorieën gemaakt (zie hieronder). Gebruikers die binnen dezelfde categorie vallen, ontvangen gemiddeld hetzelfde aantal teststrips. Met je diabetesteam bepaal je hoe vaak je per dag insuline moet toedienen. Hiervan ontvang je een voorschrift. Met dit voorschrift bepaalt de leverancier in welke categorie je wordt ingedeeld en hoeveel teststrips en lancetten voor jou medisch noodzakelijk zijn, zodat je optimaal je bloedglucosewaarde kunt meten.


  • 1A. Behandeling met insuline wordt overwogen. Je bent nagenoeg uitbehandeld met bloedsuikerverlagende orale middelen. Vergoeding: € 31,70, eenmalig voor de looptijd van je verzekering.
  • 1B. Je hebt zwangerschapsdiabetes met of zonder gebruik van insuline. Vergoeding: € 202,88, maximale vergoeding voor de duur van je zwangerschap.
  • 2. Je hebt 1 tot 2 maal daags een insuline-injectie nodig. Vergoeding: € 0,40 per dag.
  • 3A. Je hebt 3 of meer insuline-injecties per dag nodig. Vergoeding: € 1,39 per dag.
  • 3B. Je hebt 3 of meer insuline-injectie per dag nodig en het is medisch noodzakelijk dat de bloedglucosemeter voldoet aan persoonsgebonden eisen. Vergoeding: € 1,74 per dag.
  • 4. Je maakt gebruik van een insulinepomp waar een bloedglucosemeter aan gekoppeld zit. Met deze meter bedien je de insulinepomp. Vergoeding: € 2,57 per dag.


De vergoeding krijg je als je naar een leverancier gaat waarmee we afspraken hebben gemaakt over kwaliteit en zorg. Ga je naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt je misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg.

2017

Je hebt recht op de volgende vergoeding:

VerzekeringVergoeding
Basisverzekering CZdirect
  • 100% bij gecontracteerde zorgverlener
  • 65% van de nota tot maximaal 65% van het afgesproken tarief* bij een niet-gecontracteerde zorgverlener

Let op: De insulinepen kun je eens per 2 jaar apart declareren.

StartGeen vergoeding
Basic Geen vergoeding
ExtraGeen vergoeding

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

In 2017 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met je verplichte eigen risico en daarna met je vrijwillig eigen risico.


Als je het eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit jouw verzekering vergoed. Zijn de totale kosten hoger, dan krijg je deze vergoed tot het maximumbedrag waarvoor je bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kun je terecht?

Op zoek naar een leverancier die een contract met ons heeft? Zoek een leverancier diabetestestmateriaal External link in jouw buurt of bekijk de brochure External link (pdf) met gecontracteerde leveranciers en hun aanbod.


disclaimer
We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk jouw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden en vergoedingsoverzichten en reglementen.


Ben je op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vind je op Mijn CZ External link.