Vergoeding beademingsapparaat

Wat krijg je vergoed voor beademingsapparaat? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat wordt er vergoed?

Een beademingsapparaat is een medisch apparaat dat een patiënt die niet of slecht zelfstandig kan ademen, kunstmatig van zuurstof of een mengsel van lucht en zuurstof voorziet en de door het lichaam geproduceerde koolstofdioxide afvoert.

De apparatuur en de zorg die daarmee te maken heeft, krijgt u vergoed uit de basisverzekering. Als de behandeling bij jou thuis plaatsvindt, vallen ook geneesmiddelen die met de beademing te maken hebben onder de vergoeding.


Heb je een ZZP-indicatie (vanuit de Wet langdurige zorg), dan valt jouw zorg niet onder deze vergoeding. Hiervoor kun je naar het zorgkantoor. Kijk voor meer informatie over Wlz-zorg op www.cz.nl/zorgkantoor.

2017

Je hebt recht op de volgende vergoeding:

VerzekeringVergoeding
Basisverzekering CZdirect
  • 100% bij gecontracteerde zorgverlener
  • 65% van de nota tot maximaal 65% van het afgesproken tarief* bij niet-gecontracteerde zorgverlener
StartGeen vergoeding
Basic Geen vergoeding
ExtraGeen vergoeding

* Het afgesproken tarief is het gemiddelde tarief dat wij bij gecontracteerde zorgverleners / leveranciers betalen voor de zorg die je krijgt of het hulpmiddel dat je krijgt of leent. Bekijk de verschillende tarievenlijsten.

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

In 2017 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met je verplichte eigen risico en daarna met je vrijwillig eigen risico.


Als je het eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit jouw verzekering vergoed. Zijn de totale kosten hoger, dan krijg je deze vergoed tot het maximumbedrag waarvoor je bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kun je terecht?

Nadat een medisch specialist heeft vastgesteld dat de zorg medisch noodzakelijk is, kun je terecht bij een beademingscentrum. De beademing kan zowel bij jou thuis als in een beademingscentrum plaatsvinden.


disclaimer
We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk jouw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden en vergoedingsoverzichten en reglementen.


Ben je op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vind je op Mijn CZ External link.