Vragen over vergoedingen bij CZdirect

Wat krijg ik vergoed als ik naar een niet-gecontracteerde zorgverlener ga en een CZdirect basisverzekering heb?

Heb je een CZdirect basisverzekering en ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener dan krijg je maximaal 65% van het afgesproken tarief vergoed. Met het afgesproken tarief bedoelen wij het gemiddelde van de tarieven die wij met de gecontracteerde zorgverleners hebben vastgelegd.

Als bijvoorbeeld het afgesproken tarief voor een behandeling € 50,- is, dan krijg je bij een niet-gecontracteerde zorgverlener maximaal € 32,50 vergoed. Het maakt niet uit welk bedrag jouw zorgverlener in rekening brengt. Als jouw zorgverlener een bedrag hoger dan het afgesproken bedrag in rekening brengt (bijvoorbeeld € 54,-), dan krijg je in dit voorbeeld ook dan maximaal € 32,50 vergoed.

Hoe is de geestelijke gezondheidszorg voor de jeugd geregeld?

Gemeenten regelen per 1 januari 2015 de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) voor de jeugd tot 18 jaar. Deze zorg wordt dan vergoed uit de Jeugdwet.

GGZ vanaf 18 jaar
Als je 18 jaar wordt, vergoedt de Jeugdwet de GGZ niet meer: 
• Een deel van deze zorg wordt dan vergoed uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
• Een ander deel van deze zorg wordt vergoed uit de Zorgverzekeringswet.

Bel met onze zorgadviseurs!
Heeft je zorgverlener aangegeven dat deze zorg vanaf je 18e wordt vergoed uit de Zorgverzekeringswet? Onze zorgadviseurs kijken graag met je mee om te zien wat dit voor je betekent. Bel onze zorgadviseurs via (013) 594 91 10 (ma-vr, 8.30-17.30 uur, lokaal tarief).

Krijg ik de gebruikskosten van een AED (Automatische Externe Defibrillator) vergoed?
De kosten voor nieuwe pads en eventueel een nieuwe accu na gebruik van een Automatische Externe Defibrillator (AED) worden vanaf 2016 vergoed vanuit de basisverzekering. Het gaat dan om gebruik zonder dat je bent opgenomen in een instelling. De kosten voor controle van de AED en de stroomkosten worden niet vergoed. Houd je er wel rekening mee dat de kosten verrekend worden met jouw eigen risico.
Foetale chirurgie bij spina bifida (open rug): wordt dat vergoed?
Foetale chirurgie in het Universitair Ziekenhuis Leuven wordt per 2016 vergoed. Je hebt een verwijzing nodig van een Nederlands Universitair Medisch Centrum (UMC). De kosten worden verrekend met je eigen risico
Hoe doe je een beroep op het hinderpaalcriterium?

Vertel ons waarom de lagere vergoeding voor jou een probleem (hinderpaal) vormt. Mail je onderbouwing naar mb.hpc@cz.nl of stuur deze per post: CZdirect, Postbus 90152, 5000LD Tilburg t.a.v. afdeling Medische beoordelingen.

Situaties zijn niet te vergelijken, daarom beoordelen we ze individueel. Binnen 4 weken krijg je van ons een schriftelijke reactie.

Heb je liever meteen hulp of advies bij het vinden van een gecontracteerde zorgverlener? Kijk op czdirect.nl/zorgvinden of bel met onze zorgadviseurs: (013) 594 91 10.

Wordt de diane-35 anticonceptiepil vergoed?
De Diane-35 pil wordt vanaf 1 januari 2014 niet meer vergoed. Anticonceptiemiddelen worden alleen vergoed uit de basisverzekering voor verzekerden tot 21 jaar. De Diane-35 pil is ook een geneesmiddeling tegen acne. Het blijkt nu dat de Diane-35 pil werd voorgeschreven als geneesmiddel tegen acne voor patiënten ouder dan 21 jaar, maar eigenlijk werd gebruikt als anticonceptiemiddel. Daarom heeft de overheid besloten de Diane-35 pil niet meer te vergoeden.
Wat is het hinderpaalcriterium?
Kies je voor een zorgverlener die geen contract met ons heeft? Dan vergoeden wij 65% van de kosten. Je betaalt dus zelf het verschil van 35%. Kun je dit niet betalen? En kun je daardoor niet naar de zorgverlener van jouw keuze? Dan noemen we dat een hinderpaal (artikel 13 uit de Zorgverzekeringswet, zie ook onze voorwaarden artikel A.20.). Je kunt dan een verzoek indienen voor een extra vergoeding van maximaal 10%.