Vragen over het eigen risico

Waarom betaal ik soms meerdere keren eigen risico voor het ziekenhuis?
De overheid heeft vastgesteld hoe de kosten voor zorg in het ziekenhuis in rekening mogen worden gebracht. De eerste keer dat j voor een behandeling naar het ziekenhuis gaat, wordt een traject geopend. Dit traject wordt ook wel een DBC genoemd. Vanaf dat moment worden alle kosten voor je bij elkaar opgeteld. Zo’n DBC mag maximaal 120 dagen open staan. Na 120 dagen wordt de DBC gesloten en kan de zorgverlener de zorg declareren. Wanneer je langere tijd achter elkaar naar het ziekenhuis moet, wordt de DBC dus na 120 dagen gesloten en wordt een vervolg-DBC geopend op de 121e dag. Dit proces herhaalt zicht steeds na maximaal 120 dagen, zolang je onder behandeling bent. Als je in een bepaalde periode niet in het ziekenhuis bent geweest, ontvang je hier natuurlijk geen rekening voor.

Het kan zijn dat je na betaling van je eigen risico voor een DBC nog eigen risico voor datzelfde jaar overhoudt. Dit openstaande bedrag aan eigen risico kan in rekening worden gebracht voor een vervolg-DBC, als die voor je geopend wordt. Misschien wordt een vervolg-DBC in een nieuw kalenderjaar geopend. In dat geval kan eigen risico voor het nieuwe jaar in rekening gebracht. De openingsdatum van een traject bepaalt namelijk over welk jaar er eigen risico in rekening wordt gebracht. Je zorgverlener weet of en wanneer er een vervolg-DBC geopend wordt. Vraag hem/haar wanneer dit gebeurt.
Hoe betaal ik het eigen risico?

Als je bijvoorbeeld naar het ziekenhuis, een specialist of de apotheek gaat, wordt eerst het eigen risico in rekening gebracht. Dit kan op de volgende manieren:

CZ ontvangt de rekening voor de kosten die je hebt gemaakt. CZ betaalt het hele bedrag. Daarna krijg je van CZ een rekening voor het eigen risico dat je nog moet betalen.
Je kunt ook zelf een rekening ontvangen die je eerst zelf betaalt. Je stuurt de betaalde rekening naar CZ met het declaratieformulier. CZ beoordeelt de rekening en berekent de vergoeding waar je recht op hebt. Van dit bedrag wordt het eigen risico afgehaald. Het bedrag dat dan overblijft, ontvang je van CZ.
Het kan ook zijn dat je een rekening ontvangt die je niet eerst zelf betaalt, maar via Mijn CZ bij CZ declareert. Je vraagt aan CZ deze rekening voor je te betalen. Als je geen eigen risico meer moet betalen, betaalt CZ de rekening voor jou. Als je nog wel eigen risico moet betalen, werkt het anders. CZ bekijkt dan hoeveel eigen risico je nog moet betalen en haalt dit af van het bedrag van de rekening. Het bedrag dat dan overblijft, maakt CZ aan je over. Je moet dan zelf de rekening betalen.
Ik ben 18 jaar geworden, vanaf welke datum gaat mijn eigen risico in?

Het eigen risico gaat in vanaf de 1e dag van de maand volgend op jouw 18e verjaardag. Stel, je wordt 18 jaar op 15 augustus. Dan gaat je eigen risico in op 1 september. Word je 18 jaar op 1 september, dan gaat je eigen risico in op 1 oktober.

Wat je nog moet betalen is uit te rekenen door het eigen risico te delen door 365 dagen (of 366 in een schrikkeljaar), en dat te vermenigvuldigen met het aantal overgebleven dagen van het jaar. De uitkomst is het eigen risico dat je moet betalen in het jaar dat u 18 wordt. In dit voorbeeld is dat voor 2016: € 385 / 366 = 1,052 x 138 = € 145,17

Kan ik mijn eigen risico in termijnen betalen?
Als je gekozen hebt voor € 385,- eigen risico in 2016 kun je bij CZdirect in 10 maandelijkse termijnen betalen. Dit kan ook in 2017. Je betaalt de termijnen op dezelfde manier als dat je je premie betaalt, via automatische incasso. Ook als je nog geen zorgkosten hebt gemaakt, betaal je de maandelijkse termijn. Heb je aan het eind van het jaar teveel betaald? Dan ontvang je dit automatisch terug. Deelname is niet mogelijk bij € 885,- eigen risico in 2016 en 2017. Lees alle voorwaarden voor deelname gespreide betalen eigen risico.
Valt alle zorg onder het eigen risico?

Bijna alle zorgkosten vanuit de basisverzekering tellen mee, tot aan de hoogte van je eigen risico-bedrag, voor het eigen risico. Voor zowel het verplichte eigen risico als het vrijwillige eigen risico tellen de volgende kosten niet mee voor je eigen risico:

  • inschrijfgeld en kosten van zorg bij een huisarts,
  • kosten van verloskundige zorg en kraamzorg. Het eigen risico geldt wel voor kosten die hiermee te maken kunnen hebben, maar die apart in de polis zijn opgenomen (b.v. IVF, ambulancevervoer, geneesmiddelen, hulpmiddelen en (laboratorium)onderzoek).
  • kosten van nacontroles van nier- en leverdonoren
  • hulpmiddelen in bruikleen
  • ketenzorg
  • verpleging en persoonlijke verzorging (wijkverpleging)
  • reiskosten van orgaandonoren

Vergoedingen uit de aanvullende verzekeringen (bijvoorbeeld tandartskosten) vallen ook niet onder het eigen risico.
Wat wordt bedoeld met eigen risico?
Het eigen risico is het bedrag dat je zelf moet betalen voordat je een vergoeding krijgt. Bij de basisverzekering geldt een verplicht eigen risico van €385,- in 2016. In 2017 blijft dit ook €385,-. Dit eigen risico wordt vastgesteld door de overheid. CZdirect kent daarnaast ook de mogelijkheid om te kiezen voor een eigen risico van €885,-.