Vragen over je verzekering bij CZdirect

Wat zijn de verschillen tussen de basisverzekering CZdirect en de reguliere basisverzekering van CZ?
CZdirect is een natura internetzorgverzekering.
Dat betekent dat je gebruik kunt maken van alle zorgverleners met wie CZ samenwerkt (hetzelfde als de Zorg-op-maatpolis van CZ). Voor hulpmiddelen geldt een uitzondering. Deze kun je handig online bestellen bij een hulpmiddelenleverancier of op CZdirect.nl.

Daarnaast heb je niet de keuze uit vijf, maar uit twee eigen risico's, namelijk in 2016 € 385,- (verplicht in Nederland) en € 885,- (in 2017 blijven deze eigen risico's gelijk).
Naast de basisverzekering van CZdirect kun je drie aanvullende verzekeringen afsluiten: CZdirect Start, CZdirect Basic of CZdirect Extra. Je betaalt automatisch per maand of per jaar.
Wat zijn de verschillen tussen CZdirect en het internetverzekeren van CZ?
CZdirect is een internetverzekeringsproduct, internetverzekeren is een dienst. Je kunt kiezen voor internetverzekeren als je rechtstreeks een zorgverzekering bij CZ hebt afgesloten (dus niet via een collectiviteit of tussenpersoon). Via Mijn CZ heb je dan online inzicht in je verzekeringsgegevens. Als je het verzekeringsproduct CZdirect afsluit krijg je ook toegang tot Mijn CZ. Daarnaast is in de voorwaarden opgenomen dat je hulpmiddelen via internet bestelt. Je kunt kiezen uit drie aanvullende verzekeringen en je hebt keuze uit twee eigen risico's, in plaats van vijf. Je betaalt maandelijks of jaarlijks per automatische incasso. Hierdoor is de premie voor CZdirect een stuk lager dan de premie die je betaalt als je kiest voor een andere zorgverzekering van CZ.
Kan ik CZdirect collectief afsluiten en zo collectieve korting krijgen?

Ja, je kunt CZdirect collectief afsluiten via Maastricht University.

Als je via deze collectiviteit een verzekering afsluit, vul je het betreffende collectiviteitsnummer in bij stap 3 tijdens het aanmeldingsproces.

Er is echter geen collectieve korting van toepassing. Je krijgt dus geen extra korting als je via deze collectiviteit afsluit, omdat CZdirect al een hele lage premie heeft.

Kan ik gebruikmaken van de diensten en klantvoordelen die op cz.nl staan?
Ja, je kunt gebruikmaken van diensten en klantvoordelen  op cz.nl.
Moeten alle leden van het gezin bij dezelfde verzekeraar zijn verzekerd en dezelfde zorgverzekering hebben?
Nee. De zorgverzekering is een individuele verzekering. Elk lid van het gezin zou dus bij een andere verzekeraar verzekerd kunnen zijn, of bij dezelfde verzekeraar maar met verschillende pakketten. Houd er wel rekening mee dat dit meer administratie met zich meebrengt voor de gezinshoofden.
Op welke manier betaal ik premie voor CZdirect?
Premie betaal je automatisch, per maand of per jaar. Bij jaarbetaling ontvang je 2 procent korting op de premie.
Hoe moet ik mijn nota's indienen?
Rekeningen dien je in via Mijn CZ. Ook kun je met de app CZdirect Declareren via je smartphone jouw rekening indienen. Via Mijn CZ of de app stuur je de rekening digitaal naar ons toe, waarbij je ook enkele vragen moet beantwoorden.
Lees ook ‘Vragen over de app CZdirect Declareren'.
Hoe word ik op de hoogte gehouden over mijn verzekering?
CZdirect is een online verzekering. We houden je digitaal op de hoogte over je verzekering. Naast de informatie op de website en MijnCZ informeren we je per e-mail over je verzekering.
Kan ik gebruikmaken van een second opinion van Best Doctors?
Nee, bij CZdirect kun je geen gebruikmaken van de service Best Doctors. Je kunt hier alleen gebruik van maken als je een CZ Zorg-op-maatpolis of Zorgkeuzepolis hebt. Meer informatie over Best Doctors vind je op de website van CZ.
Waarom betaal ik meer premie voor mijn aanvullende verzekering als ik ouder ben dan 30 jaar?
Jong of oud, iedereen is welkom bij CZdirect. Iedereen betaalt, bij gelijke keuze van het eigen risico en gelijke keuze voor de betaaltermijn, in 2016 dezelfde premie voor de basisverzekering en de aanvullende verzekering Start. In 2016 betaal je voor de aanvullende verzekeringen Basic, Extra, Tand 1 en Tand 2 een leeftijdsafhankelijke premie. Dat betekent dat je meer betaalt naarmate je ouder bent. Verzekerden jonger dan 30 jaar betalen iets minder voor deze aanvullende verzekeringen omdat aangetoond is dat zij over het algemeen minder zorg consumeren dan oudere verzekerden. Vanaf 2017 vervalt de leeftijdsafhankelijke premie voor de aanvullende verzekeringen Basic en Extra.
Wat is het hinderpaalcriterium?
Kies je voor een zorgverlener die geen contract met ons heeft? Dan vergoeden wij 65% van de kosten. Je betaalt dus zelf het verschil van 35%. Kun je dit niet betalen? En kun je daardoor niet naar de zorgverlener van jouw keuze? Dan noemen we dat een hinderpaal (artikel 13 uit de Zorgverzekeringswet, zie ook onze voorwaarden artikel A.20.). Je kunt dan een verzoek indienen voor een extra vergoeding van maximaal 10%.
Waar vind ik het jaarverslag van CZ?
Hoe doe je een beroep op het hinderpaalcriterium?

Vertel ons waarom de lagere vergoeding voor jou een probleem (hinderpaal) vormt. Mail je onderbouwing naar mb.hpc@cz.nl of stuur deze per post: CZdirect, Postbus 90152, 5000LD Tilburg t.a.v. afdeling Medische beoordelingen.

Situaties zijn niet te vergelijken, daarom beoordelen we ze individueel. Binnen 4 weken krijg je van ons een schriftelijke reactie.

Heb je liever meteen hulp of advies bij het vinden van een gecontracteerde zorgverlener? Kijk op czdirect.nl/zorgvinden of bel met onze zorgadviseurs: (013) 594 91 10.

Wat is een behandelindex en spiegelinformatie?
CZdirect informeert paramedische zorgverleners (zoals fysio- en oefentherapeuten en logopedisten) periodiek over het handelen binnen hun praktijk. We laten ze zien hoe ze ten opzichte van collega's, met vergelijkbare patiëntengroepen, presteren. Deze informatie noemen we spiegelinformatie. In de spiegelinformatie is de behandelindex opgenomen. De behandelindex is een gewogen gemiddelde. Dit betekent dat het gemiddeld aantal behandelingen dat in een praktijk aan onze verzekerden is verleend, wordt vergeleken met het gemiddeld aantal behandelingen dat is verleend aan onze verzekerden bij alle andere zorgaanbieders voor dezelfde paramedische zorg. Bij de berekening van de behandelindex wordt rekening gehouden met populatiekenmerken (leeftijd en geslacht) en soort aandoening. Mocht je van jouw behandelaar te horen krijgen dat hij/zij jou niet meer wil of mag behandelen omdat de behandelindex overschreden wordt, vragen we je contact op te nemen met CZdirect Klantenservice. Wij zullen hier de behandelaar vervolgens op aanspreken. Behalve op kwaliteit let CZdirect ook op de doelmatigheid van zorg. Zo proberen we de kostenstijgingen in de paramedische zorg beheersbaar te houden.
Wat is het diversiteitsbeleid van CZdirect?
Bij CZdirect is iedereen welkom: ziek of gezond en met verschillende levensbeschouwelijke- of geloofsovertuigingen en/of culturele achtergrond. Als je bij de keuze voor een zorgaanbieder rekening wil houden met jouw geloofsovertuiging of culturele achtergrond, dan is dat geen probleem. Het aanbod van contracteerde zorg door CZdirect is namelijk dusdanig breed, dat je in de meeste gevallen terecht kunt bij de zorgaanbieder van jouw keuze. Ben je op zoek naar een specifieke zorgverlener die volgens jouw geloofsovertuiging jou op de juiste manier kan behandelen, dan kun je contact op nemen met het CZ Zorgteam door te e-mailen naar zorgteam@cz.nl. Dit team zal je helpen met het vinden van een zorgverlener die past bij jouw persoonlijke situatie.