Privacy

Jouw privacy

CZdirect wil haar relaties zo goed mogelijk van dienst zijn. Daarom hebben wij bepaalde persoonlijke gegevens nodig om die dienstverlening zo optimaal en veilig mogelijk te laten verlopen.
Het beschermen van de veiligheid en privacy van jouw persoonlijke gegevens is niet alleen in het belang van CZdirect zelf. CZdirect volgt hiermee ook de wet- en regelgeving, die eisen stelt aan het gebruik van privacygevoelige informatie.
Met de privacy-verklaring hopen wij je duidelijk te maken waarom wij bepaalde informatie verzamelen, hoe wij die informatie gebruiken en opslaan en met wie wij die informatie kunnen delen.

Persoonlijke informatie

Je kunt onze website bezoeken zonder dat je ons mededeelt wie je bent en zonder dat je daarvoor persoonlijke gegevens moet vrijgeven.
Als je besluit ons die persoonlijke informatie te willen geven die wij nodig hebben voor het afsluiten van de verzekeringsovereenkomst, of om met je te kunnen corresponderen, garanderen wij dat die informatie vertrouwelijk wordt behandeld.
Om toegang te krijgen tot je persoonlijke verzekeringsgegevens vragen wij jou jezelf te identificeren. Deze elektronische uitwisseling van gegevens tussen jou en CZdirect vindt plaats in een beveiligde omgeving. Je kunt deze beveiligde omgeving verlaten door middel van het klikken op de uitlogbutton.
Na 30 minuten inactiviteit op de CZdirect website wordt de beveiligde omgeving eveneens afgesloten.

Niet-persoonlijke informatie

Wanneer je onze website bezoekt, verzamelen wij informatie die niet als persoonlijk kan worden aangemerkt, bijvoorbeeld het door jou in gebruik zijnde type internetbrowser en operating system, naam en domein van de website van waaruit je onze site bezoekt en het aantal bezoeken aan onze site.
Met deze gegevens meten wij het gebruik van onze website en brengen daar waar nodig aanpassingen aan. Hiermee proberen wij je steeds beter van dienst te zijn.

Cookies

Wanneer je onze website bezoekt kunnen wij automatisch enige informatie opslaan op jouw computer in de vorm van een cookie om je automatisch bij een volgende bezoek te herkennen. Cookies helpen om de inhoud van onze websites beter af te stemmen op jouw behoeften of je password of code zodanig op te slaan zodat je het niet elke keer opnieuw hoeft vast te leggen.
Je kunt de cookies verwijderen van de harde schijf van je computer via je internetbrowser.


Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een service van Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt "cookies” (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De informatie die het cookie verzamelt over jouw gebruik van de website (ook je IP-adres) slaat Google op servers in de Verenigde Staten op. Om je websitegedrag vertrouwelijk te houden, gebruiken we IP anonymizer. Dat betekent dat het laatste deel van je IP-adres niet wordt opgeslagen op de Google server en je dus anoniem blijft. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden. Google mag deze informatie aan derden geven als Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens.
Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in je browser je instellingen aan te passen. Hierdoor kan het zijn dat je niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google. We hebben speciale informatie over ons cookiebeleid.

Beveiliging en kwaliteit van de informatie

CZdirect streeft ernaar de kwaliteit, vertrouwelijkheid, juistheid en volledigheid van de persoonlijke informatie te bewaken.
Wij gebruiken adequate technische procedures en beheersprocedures om de informatie nauwkeurig, actueel en compleet te houden. Aanvragen van klanten voor het aanpassen of verwijderen van persoonlijke informatie worden zo snel mogelijk behandeld. Wanneer je aangeeft dat bepaalde informatie niet mag worden gebruikt als basis voor verder contact, respecteren wij dat. Hierdoor blijft jouw privacy gewaarborgd.
Ten behoeve van ziektekostenverzekeringen is het voor ons noodzakelijk medische gegevens te verwerken. CZdirect houdt zich met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens aan de betreffende wet- en regelgeving: Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Linken naar andere sites

De website CZdirect bevat links naar websites van andere partijen. CZdirect draagt geen verantwoording over de vertrouwelijkheid, juistheid en volledigheid van de gegevens op sites van andere partijen.

CZdirect behoudt zich het recht voor deze privacy-verklaring
te allen tijde en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen.
Elke verandering wordt kenbaar gemaakt op onze website.

Adresgegevens laten afschermen voor een zorgaanbieder

Als wij rechtstreeks rekeningen van zorgaanbieders ontvangen en aan hen betalen, wordt jouw zorgverzekering sneller en eenvoudiger uitgevoerd.
Daarvoor kan het nodig zijn dat de zorgaanbieder die jou behandeld heeft, weet hoe je bent verzekerd. Daarom kunnen de zorgaanbieders bij ons jouw adresgegevens op een veilige manier inzien. De zorgaanbieders mogen deze gegevens alleen inzien als je door hen wordt behandeld. Als het om een dringende reden noodzakelijk is dat zorgaanbieders geen inzage kunnen hebben in je adresgegevens, kun je ons dit per brief laten weten. Wij kunnen je adresgegevens dan afschermen. Je kunt je aanvraag sturen aan:


CZdirect
afdeling Verzekerden
Postbus 90152
5000 LD Tilburg