De langdurige zorg gaat veranderen. Wat betekent dat voor jou?

Heb je langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. Controleer of je te maken krijgt met nieuwe regels of instanties.

Waarom de veranderingen?

De overheid wil dat de langdurige zorg beter aansluit bij de wensen van mensen die langdurige zorg nodig hebben. Tegelijkertijd moet de Nederlandse zorg betaalbaar blijven.Daarom wordt de langdurige zorg in 2015 anders georganiseerd. De AWBZ verdwijnt.

Waar kun je terecht?

Voortaan kun je voor je langdurige zorg terecht bij je zorgverzekeraar, gemeente of zorgkantoor.

Voor welke langdurige zorg moet je bij CZdirect zijn?

Vanaf 1 januari kun je bij ons terecht voor onder meer:

  • Wijkverpleging
  • Pgb voor wijkverpleging
  • Langdurige GGZ
  • Behandeling zintuiglijk gehandicapten
  • Palliatief terminale zorg

Je gemeente regelt bijvoorbeeld gehandicaptenzorg, begeleiding thuis en dagbesteding. Je zorgkantoor regelt bijvoorbeeld het verblijf in een zorginstelling.

Meer weten?

Wil je meer weten over de veranderingen in de zorg? Ons Zorgteam geeft je advies of verwijst je naar de juiste instanties. Bel (013) 594 97 77. Of lees meer over de veranderingen External link.